Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The effects of burying beetle social behaviours on interspecific interactions

  • Y. Wang
Datum
dinsdag 20 november 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. M. Schilthuizen

Dit proefschrift draagt bij aan een beter begrip van de relatie tussen de ouderlijke zorg door insecten en sociale overdracht van nuttige darmbacteriën. Ik toon aan dat er verticale transmissie van de darmmicrobiotia van ouders naar nakomeling plaatsvindt en aanhoudt tijdens de ontwikeling in N. vespilloides. Vervolgens demonstreer ik het klaarblijkelijk mutualisme tussen N. vespilloides en hun darmsymbionts. Een merkwaardige bevinding is dat kolonisatieresistentie een belangrijke rol speelt in de transmissie van N. vespilloides-darmmicrobiotica. Tenslotte beschrijf ik een nieuwe phoretic nematode-soort, R. regina, die ik in verband breng met N. vespilloides en die de fitness van deze kever significant verlaagt.

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.