Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Schijnconstructies en intra EU arbeidsmigranten (werkzaam in Nederland)

  • Anke van der Hoeven
  • Imke van Gardingen
  • Fred van Haasteren
  • Mijke Houwerzijl
  • Edwin van Berkum
  • Marleen van Dalen-van Bekkum
  • Jan Cremers
Datum
vrijdag 30 november 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Zaal
Zaal 01

In het project Interaction between legal systems 2.0; solidarity under strain (ILS SOLID 2.0) wordt onderzocht in hoeverre (arbeids)migratie de structuur en organisatie van verzorgingsstaten beïnvloedt. Een manier om solidariteit in een land te ondermijnen is het huren van goedkope arbeidskrachten op basis van constructies die het arbeidsrecht omzeilen dan wel daarmee in strijd zijn. Het gebruik van deze zogenaamde schijnconstructies is in Nederland een bekend fenomeen en de laatste jaren veelvuldig besproken in het publieke debat. Misbruik van werkers afkomstig uit Oost Europese landen komt voor in de tuinbouw, de bouw, de schoonmaaksector, de scheepvaart, de horeca, het internationale transport en de Rijncruisevaart. In dit seminar worden schijnconstructies in Nederland vanuit diverse perspectieven belicht. Sprekers afkomstig uit de wetenschap, de rechtspraktijk, de handhaving en de belangenbehartiging van werknemers gaan in op juridische, maatschappelijke en sociaal wetenschappelijke aspecten. Tevens komt de internationale, de nationale en de Europese dimensie van schijnconstructies aan bod. Bovendien wordt verslag gedaan van lopend onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van internationale vrachtwagenchauffeurs die binnen de EU werken.

De voertaal van dit seminar is Nederlands.

Programma SOLID Seminar

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.