Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Role of Cardiac Biomarkers in Cognitive Impairment and Functional Decline

  • S. Mahin Rad
Datum
donderdag 29 november 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. G.J. Blauw

Dit proefschrift heeft als doel om de relatie tussen cardiale markers, cognitieve stoornissen en functionele achteruitgang in ouderen te onderzoek. De focus lag op niet-invasieve markers die routinematig gemeten worden in de kliniek. De bevindingen tonen aan dat markers van subklinische cardiale dysfunctie associĆ«ren met versnelde cognitieve achteruitgang en een hoger risico op functionele achteruitgang. Daarnaast geven we inzicht in de mogelijke rol die op het centrale zenuwstelsel inwerkende natriuretische peptiden hebben met betrekking tot cognitieve stoornissen. Tezamen belichten deze resultaten de complexe pahtofysiologische verbinding tussen het hart en de hersenen, die mogelijk verder gaat dan alleen vasculaire en hemodynamische factoren. 

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.