Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Protective Teaching Mechanisms in Case of Mild Perinatal Adversity

  • I. Merkelbach
Datum
woensdag 7 november 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Het proefschrift van Inge Merkelbach beschrijft resultaten uit het grootschalige experiment "Wat Werkt voor Wie", uitgevoerd op meer dan 180 scholen, waarin de effectiviteit van een digitale lees- (en reken)interventie werd onderzocht. In het proefschrift wordt ondermeer ingegaan op de noodzaak voor eventuele differentiatie tussen kinderen die wel of geen milde perinatale problematiek hebben ervaren.  Milde perinatale problematiek werd door andere onderzoekers gedefinieerd als vroeggeboorte en/of een laag geboortegewicht en wordt veelal gezien als risicofactor voor een breed spectrum aan negatieve gevolgen.

Uit het huidige werk blijkt dat in de context van interventies gericht op schoolse vaardigheden het onderscheid tussen de twee typen problematiek van groot belang is, niet in de laatste plaats omdat milde perinatale problematiek niet altijd alleen een risicofactor is, maar ook tot kansen kan leiden, volgens het principe van differentiĆ«le ontvankelijkheid. Vroeggeboren kinderen hadden bijvoorbeeld zoveel effect van de digitale leesinterventie dat ze na afloop beter presteerden dan hun niet aan problematiek blootgestelde leeftijdsgenoten. Voor kinderen met een laag geboortegewicht was dit patroon niet zichtbaar.

Tevens is gekeken naar factoren die replicatie van eerdere resultaten in de weg lijken te staan: de definitie van voornoemde perinatale problematiek, de onderzoeksopzet, de steekproef(grootte), de invloed van de leerkracht op de interventie, en de (kwaliteit van de) eindmetingen.

Promotor

  • Prof.dr. C.A. Espin

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie