Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Play by the Rules? Coordination of EU Sustainable Development Policies and the Importance of the Politico-Legal Context

Datum
donderdag 22 november 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Het Klimaatakkoord van Parijs en de ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs) vragen om een gecoördineerd Europees duurzaamheidsbeleid. Ontwikkelingen als de Urgenda-zaak en Brexit maakt dat het juridische zich steeds meer in het vaarwater van politieke besluitvorming gaat manifesteren. Dit verdient gezamenlijke analyse van politieke en juridische factoren. Echter, de academische analyse vindt nu vaak in isolatie plaats. Deze dissertatie doet een eerste poging tot politiek-juridische analyse van coördinatie van Europees duurzaamheidsbeleid.
Gebruik wordt gemaakt van drie explorerende case studies: ‘ Team EU’ in klimaatonderhandelingen, alternatieve brandstoffen voor personenvervoer en implementatie van de VN Agenda2030 (SDGs). Voor elke case studie vindt stapsgewijze analyse plaats van onder meer Verdragsartikelen en beleidsdocumenten. Extra relevant is het gebruik van 47 semi-gestructureerde interviews met vertegenwoordigers van Europese instellingen, lidstaten en andere stakeholders (VN-officials, bedrijven, NGO’s, parlementariërs).

De bevindingen nuanceren aannames in zowel juridische als politieke wetenschap. De bevoegdheden-discussie wordt vaak uitgelegd aan de hand van de Europese Commissie die bevoegdheden ‘kaapt’ van de lidstaten, maar juist de acties van lidstaten zijn veel beter te begrijpen aan de hand van de bevoegdheden. Aan de andere kant worden de juridische bevoegdheden, met name van de Commissie, ook stelselmatig om politieke redenen niet ten volle gebruikt. Voorbeelden zijn de niet-Verdragsmatige gang van zaken in klimaatonderhandelingen en het matig optreden tegen sjoemel met traditionele verbrandingsmotoren.

De dissertatie is naast haar academische integratieve doelstelling van maatschappelijk belang. Het sluit aan bij een bredere maatschappelijke trend waarin juridische middelen worden ingezet om politieke besluitvorming en (Europese) actie op duurzaamheidsbeleid aan te jagen.

Promotoren

  • Prof.dr. M.O. Hosli
  • Prof.dr. M.A.M. Salih

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.