Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Navigating Between Principle and Pragmatism: The Roles and Functions of Atrocity-Related United Nations Commissions of Inquiry in the International Legal Order

Datum
woensdag 7 november 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. L.J. Van den Herik

  • Prof.dr. C. Stahn

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Samenvatting

De Verenigde Naties kennen veel manieren om te reageren op situaties van massale wreedheden. Een van die manieren is het instellen van een internationale onderzoekscommissie, die mogelijke gevallen van schending van het internationale recht onderzoeken, de verantwoordelijken achterhalen en aanbevelingen doen voor corrigerende maatregelen. De commissies lijken daarmee op gerechtelijke instanties, hoewel hun aanbevelingen juridisch niet bindend zijn. 

In dit onderzoek wordt bekeken hoe dergelijke commissies navigeren tussen recht en politiek. De oprichting, de werkwijze en de bevindingen en aanbevelingen van deze commissies worden uitvoerig behandeld.

Uit het onderzoek van Harwood blijkt dat de commissies in staat zijn om verschillende rollen en functies te vervullen. Deze rollen bepalen telkens de interactie met de internationale wetgeving. De commissies proberen de waarheid te achterhalen, geven slachtoffers een stem, veroordelen rechtenschendingen en dringen aan op maatregelen. De commissies zijn zich ervan bewust dat ze opereren in een grijs gebied tussen internationaal recht en politiek. Juist deze informele rol brengt ze in de gelegenheid om met vernieuwende juridische interpretaties te komen, de aandacht te vestigen op rechtenschendingen en vervolgacties te katalyseren. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor diplomatieke benaderingen en discreetheid bij het implementeren van de aanbevelingen.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.