Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Grassroots Prescriptivism

Datum
donderdag 22 november 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.dr. I. Tieken-Boon van Ostade
  • Prof.dr. C. Mair (University of Freiburg)

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader vna het project 'brdiging the Unbrdgeable: Linguists, Prescriptivists and the General Public van prof. Ingrid Tieken. Het is gericht op het schetsen van een meer gedetailleerd beeld van linguïstisch prescriptivisme in de Engelse taal. De vijf deelonderzoeken in dit proefschrift verkennen ieder een aspect van wat ik grassroots-prescriptivisme noem: de bijdragen van leken aan de metalinguïstische discussie in de traditionele en nieuwe media in de vorm van brieven aan krantenredacties, telefoontjes naar radioprogramma's en discussies op online fora en blogs. Zij beogen hiermee het bevorderen van de standaardtaalideologie.

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.