Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Fataal Geweld. Van publiek tot privaat

Datum
dinsdag 27 november 2018
Tijd
Serie
Fataal Geweld
Locatie
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
2.02

De moorden op Anne Faber, Els Borst, Nicky Verstappen. Deze ernstige delicten voedden onze angst voor de onbekende moordenaar. Hoe veelvoorkomend zijn dergelijke zaken? Dit afsluitende college introduceert fataal geweld als een horizontaal fenomeen: mannen doden mannen, vaak van ongeveer dezelfde leeftijd, van dezelfde etnische achtergrond, met eenzelfde sociaaleconomische achtergrond. In de loop van de geschiedenis veranderde moord van een relatief publieke kwestie tussen mannen in het openbaar, tot een relatief private kwestie, tussen familieleden, kennissen en vrienden. Dit proces staat ook wel bekend als de privatisering van geweld.  Met andere woorden, voor zover geweld nog plaatsvindt, met name in Nederland en West-Europa, vindt dit voornamelijk plaats tussen mensen die sterk aan elkaar gerelateerd zijn, en niet zozeer tussen vreemden en onbekenden. De vraag die hierop volgt is, hoe moorden tussen vrienden, geliefden en familieleden verklaard kunnen worden?

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.