Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Essays on wealth, health, and data collection

Datum
woensdag 21 november 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.dr. K.P. Goudswaard
  • Prof.dr. C.L.J. Caminada

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Samenvatting

Een van de doelen van sociale zekerheid is om financiële zekerheid te verschaffen aan individuen wanneer deze in een moeilijke situatie terechtkomen. Echter, sociale zekerheid kan daarnaast ook worden ontworpen om het algemen welzijn te verbeteren. Om de juiste keuze te maken bij het ontwerp moet men zowel begrijpen hoe individuen reageren op negatieve gezondheidsberichten als hoe het systeem werkt dat hen tegen zulke berichten moet beschermen. 

In het proefschrift wordt op basis van een enquête en administratiegegevens onderzocht in hoeverre individuen de welvaartsdaling, veroorzaakt door de recente financiële crisis, hebben verwerkt in de doelstellingen voor hun pensioenuitgaven. Daardoor ontstaat een beeld van hoe mensen zich indekken voor welvaartsdalingen en hoe waarschijnlijk het is dat individuen hun uitgavenpatroon tijdens hun pensioen moeten aanpassen. Ook wordt op basis van onderzoeksgegevens uitgelegd hoe consumptievoorkeuren veranderen bij ziekte en het effect daarvan op het optimale ontwerp van de zorgverzekering en pensioenplannen.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.