Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Erfgoed in het Revolutietijdvak: archieven, musea en collecties

Datum
vrijdag 9 november 2018
Tijd
Locatie
Mullerzaal
Nationaal Archief, Den Haag
Prins Willem-Alexanderhof 20
De Fransen dragen historische objecten uit de voormalige Stadhouderlijke collectie over aan de Staten-Generaal. Prentencollectie Rijksmuseum

In samenwerking met het Nationaal Archief.  

Op 9 november vindt in het Nationaal Archief het symposium Erfgoed in het Revolutietijdvak: archieven, musea en collecties, 1780-1815 plaats. Tijdens dit symposium zal aan de hand van een keynote en een achttal korte bijdragen van historici, archivarissen en onderzoekers uit de museumwereld uitgebreid worden stilgestaan bij de vraag hoe de politieke ontwikkelingen in deze periode hun weerslag hadden op de omgang met archieven, kunstvoorwerpen en andere vormen van materieel erfgoed.

De nadruk zal daarbij in de eerste plaats liggen op de spanning tussen verandering en continuïteit. Historici hebben in het verleden namelijk vooral alles wat nieuw was rond 1800 bestudeerd. Wat er gebeurde met het erfgoed van instituties die reeds bestonden of juist verdwenen aan het begin van de negentiende eeuw, is tot op heden nauwelijks aandacht aan besteed. Vormde de eenwording van Nederland inderdaad een definitief keerpunt?

Met het symposium hopen wij niet alleen meer inzicht te genereren in het erfgoedbeleid in een van de in politiek opzicht meest roerige perioden uit de Nederlandse geschiedenis, maar tevens een brug te slaan naar vergelijkbare kwesties in de tegenwoordige tijd. De dag zal daarom worden afgesloten met een rondetafelgesprek waarin experts uit de geschiedwetenschap, het archiefwezen en de museumwereld hun licht laten schijnen over meer actuele vraagstukken.

Programma

10.00 Inloop
10:15
Opening en welkom - Diederik Smit (UL)
10.25 Keynote  Geschiedkunde en Statenkunde: veranderingen in archiefgebruik en archiefvorming 1780-1815 – Eric Ketelaar (UvA)

11.00 – 13.00 Sessie I - Archieven
11.00 – 11.20: ‘Limburgse’ archieven in een tijd van revolutie 1780-1815 – Jacques van Rensch (RHCL)
11.20 – 11.40: Het archief als ‘invented tradition’: over archiefvorming in een regio in ‘identiteitstransitie’, Fryslân 1780-1815 – Bert Looper (Tresoar)

11.40 – 12.00: Koffiepauze

12.00 – 12.20: Van Wijn in het Zuiden: de vorming van een ‘Belgisch’ archiefwezen tijdens de jaren 1810 – Timo van Havere (KU Leuven)
12.20 – 12.40: Van doop-, trouw- en begraafregisters tot retroacta van de Burgerlijke Stand: de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 – Arjan Nobel (UvA)
12.40 – 13.00: Discussie

13.00 – 14:00: Lunchpauze

14.00 – 15.20 Sessie II – Musea en collecties
14.00 – 14.20: De ‘koninklijke’ prentcollectie van Pieter Cornelis van Leyden (1717-1788) en de oorsprong van het Rijksprentenkabinet – Huigen Leeflang (Rijksmuseum)
14.20 – 14.40: Lokaal of nationaal: Amsterdams erfgoed tussen 1795 en 1815 – Kees Zandvliet (Amsterdam Museum)

14.40 – 15.00 Koffiepauze

15.00 – 15.20: De Haarlemse gilden en hun erfgoed na de afschaffing in 1798 – Carolien Boender (UL)
15.20 – 15.40: De kist van de Etstoel – Paul Brood (NA)
15.40 – 16.00: Discussie

16.00 Rondetafeldiscussie

17.00 Borrel

Aanmelden: d.e.j.smit@hum.leidenuniv.nl of c.boender@hum.leidenuniv.nl 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.