Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Duidelijkheid van fiscale wetgeving

Datum
donderdag 29 november 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.dr. A.O. Lubbers
  • Prof.dr. H. Vording

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Samenvatting

De eis van duidelijkheid, die voortvloeit uit het rechtszekerheidsbeginsel, is een essentiële vereiste voor wetgeving. De eis van duidelijkheid houdt in dat wetgeving zodanig gestructureerd en geformuleerd moet zijn dat burgers de wetgeving kunnen begrijpen en juist kunnen toepassen. De eis is belangrijk voor wetgeving met financiële consequenties, zoals belastingwetgeving. 

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe de eis van duidelijkheid in de rechtsliteratuur en de (internationale) jurisprudentie is ingevuld. Het resultaat hiervan laat zien dat de voorwaarden die aan fiscale wetgeving moeten worden gesteld op het punt van duidelijkheid in een viertal categorieën kunnen worden onderverdeeld, te weten: 1) voorwaarden omtrent de formulering van normstellingen, 2) voorwaarden omtrent de opbouw van het wettelijk stelsel, 3) voorwaarden omtrent de hoedanigheid van belastingplichtigen en 4) voorwaarden omtrent de toelichting op wettelijke regelingen.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.