Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Diversiteit en inclusiviteit

  • Jan Terlouw, Barbara Love
Datum
dinsdag 13 november 2018
Tijd
Locatie
Stadsgehoorzaal
Breesraat 60
2311 CS Leiden

Why community is key

De Universiteit Leiden vindt het belangrijk dat alle medewerkers en studenten zich welkom en thuis voelen binnen de academische gemeenschap. Alleen dan kan iedereen naar vol vermogen werken en het beste uit zichzelf halen. Diversiteit beslaat onder meer etniciteit, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid, religie, leeftijd en sociaaleconomische achtergrond. De Universiteit Leiden wil een klimaat bieden waarin iedereen zich thuis voelt, gezien wordt en zich herkent.

Elk jaar, met hulp van velen, wordt onze universiteit steeds meer een plek waar ervaringen kunnen worden gedeeld en ruimdenkendheid en innovatie worden gestimuleerd. Zijn we inderdaad op de goede weg? Hoe maak/bouw je eigenlijk samen een academische gemeenschap waarin diversiteit en inclusiviteit worden gewaarborgd? Hoe moet zo’n gemeenschap er uitzien, hoe draag je eraan bij als medewerker en student, en waar loop je mogelijk tegenaan? Dat is het thema van het diversiteitssymposium van dit jaar.

Dit jaar biedt het symposium vele mogelijkheden om te discussiëren over hoe onze academische gemeenschap eruit zou moeten zien, en hoe we dit met elkaar kunnen creëren. Het programma start met twee sprekers die hun visie delen op een inclusieve academische gemeenschap en de beste manieren om zo’n gemeenschap te vormen: de voormalig Nederlandse politicus en schrijver dr. Jan Terlouw en dr. Barbara Love (USA), die vele universiteiten en andere organisaties heeft gecoacht om meer inclusief te worden. 

Programma

 
Dagvoorzitter: Domenica Ghidei Biidu

12.15 ‑ 13.00

Inloop

13.00 ‑ 13.10

Opening door vice-recor magnificus prof.dr.ir.drs. Hester Bijl

13.10 ‑ 13.50

Keynotespreker dr. Jan Terlouw, oud-politicus en schrijver

13.50 ‑ 14.00

Energizer

14.00 ‑ 14.40

Keynotespreker dr. Barbara Love, expert Social Justice Education USA

14.40 ‑ 15.00

Pauze

15.00 ‑ 15.30

World Café - reflectie en discussie

15.35 ‑ 15.50

Decanen presenteren de meest inspirerende ideeën

15.50 ‑ 16.00

Terugblik en vooruitblik, interview met Diversity Officer Isabel Hoving 

16.15 ‑ 17.45

 

Interactieve workshops:

18.00 ‑ 18.30 

Uitreiking Van Bergen Prijs

18.30 ‑ 18.45

Artistieke eindreflectie op de dag

18.45 ‑ 21.00

Afghaans buffet met gelegenheid tot netwerken

 

Workshops

Deep democracy  - Yonathan Keren
Maak kennis met Deep Democracy in deze interactieve introductie, een krachtige vijf-stappen methode voor het inclusief leiden en begeleiden van groepen.  Deep Democracy gaat ervan uit dat iedere stem telt. Beslissingen die genomen worden op basis van de mening van zowel de meerderheid als de minderheid zijn het meest waardevol en blijven ook in de uitvoering overeind.  Je oefent gesprekken te voeren met behulp van deze methode en leert enkele technieken die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Q & A met dr. Barbara Love - dr. Barbara Love
Heeft Barbara Love jou geïnspireerd en wil je met haar en anderen in een kleinere  groep verder in gesprek over het bouwen aan een inclusieve universitaire gemeenschap? Heb je concrete vragen of casussen die je haar wilt voorleggen?  In deze verdiepende workshop is er gelegenheid om antwoord te krijgen op jouw vragen of jouw casus te bespreken.  Vragen en casussen kunnen bij de start van de workshop gedeponeerd worden in een box.

Reageren op discrimineren - Cemil Yilmaz en Jurriaan Omlo
Hoe reageren op, en omgaan met, ervaringen van discriminatie (“coping”-strategieën)? Deze vraag staat centraal tijdens de workshop. De trainers zetten in op kennisoverdracht door deelnemers voor te lichten over verschillende “coping”-strategieën en de voor- en nadelen van deze strategieën. Deelnemers kunnen zelf ervaringen uitwisselen over hoe zij omgaan met discriminatie. Mensen beschikken namelijk over waardevolle ervaringskennis, en hebben zelf ervaren  welke “coping”-strategieën in bepaalde omstandigheden al dan niet effectief zijn en waarom dat zo is. Zij kunnen hierbij van elkaar leren. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om te oefenen met diverse strategieën. 

Inclusief onderwijs - Studenten
De manier van lesgeven is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs, begrip van het lesmateriaal en ontwikkeling van de student. Inclusief onderwijs gaat over de vraag hoe je iedereen in de colleges kunt bereiken en stimuleren om zich optimaal te ontwikkelen. Deze workshop  over inclusief onderwijs wordt aangeboden door diverse studenten. Zij zullen hun ervaringen delen en in verschillende werkvormen met deelnemers in gesprek gaan. Zij zullen ingaan op de vraag hoe verandering van het onderwijscurriculum, fysieke omgeving, de omgang met taal binnen de colleges en de bewustwording van vooroordelen bij kunnen dragen aan beter en inclusief onderwijs.

Inclusief leiderschap - Mischa Thompson
Een leider is iemand die verantwoordelijkheid neemt voor de eigen daden en die van de omgeving. Keuzes worden gemaakt vanuit dit verantwoordelijkheidsgevoel. Wanneer leiders  op zo’n  manier leiding geven dat iedereen zich betrokken voelt en zoveel mogelijk de eigen talenten kan inzetten, kun je hen als inclusief beschouwen. Deze workshop gaat over wat inclusief leiderschap is en hoe een ieder deze rol op zich kan nemen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.