Universiteit Leiden

nl en

Promotie

De prioriteitsregel in het vermogensrecht

Datum
donderdag 15 november 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Zaal
Groot Auditorium

Promotor

  • Prof.mr. W.G. Huijgen

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Samenvatting

Al in de Romeinse tijd werden conflicten tussen goederenrechtelijke zekerheidsnemers beslecht aan de hand van de regel prior tempore potior iure. Wie eerder is in tijd, staat sterker in recht. De zogenoemde prioriteitsregel geldt in het huidige burgerlijk recht nog steeds, maar nergens staat deze expliciet vermeld. In het proefschrift staan de vragen hoe de gelding van de regel moet worden verklaard en in welke gevallen de prioriteitsregel wordt toegepast centraal.

Het onderzoek is gericht op de functie en toepassing van de prioriteitsregel in het vermogensrecht. Eerst wordt de prior-temporeregel vanuit rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief benaderd. Vervolgens wordt geanalyseerd hoe de Romeinsrechtelijke regel in de Duitse en Franse jurisdictie wordt benaderd. Vanuit deze basis wordt een motivering aangevoerd voor de gelding van prioriteitsregel om daarna zijn toepassing in het moderne vermogensrecht te onderzoeken.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.