Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Crime, Gender and Social Control in Early Modern Frankfurt am Main

Datum
donderdag 29 november 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Dit proefschrift onderzoekt de invloed van sekserollen op geregistreerde criminaliteitspatronen in het zeventiende- en achttiende-eeuwse Frankfurt am Main. Vaak gaat men er vanuit dat criminaliteit per definitie een mannenaangelegenheid is. Dankzij verschillende studies weten we inmiddels dat dit geenszins altijd het geval was. In de vroegmoderne periode waren vrouwen veel vaker (soms wel tot de helft) betrokken bij misdrijven.

Tegelijkertijd waren er ook grote verschillen per regio. Uit eerder onderzoek is bekend dat in Duitse steden destijds tussen de zestien en dertig procent van alle geregistreerde criminaliteit werd gepleegd door vrouwen. Tot nu toe hebben historici zich maar weinig bezig gehouden met de vraag hoe deze verschillen verklaard kunnen worden. Dit onderzoek naar Frankfurt am Main brengt daar verandering in door te kijken naar de structurele impact van de lokale context.

In verschillende opzichten volgde de criminaliteit van vrouwen in Frankfurt vergelijkbare patronen als elders in Europa. De meeste vrouwelijke daders waren jong, arm, leidden een mobiel leven en hadden zwakke sociale netwerken. In heel Europa stond het patriarchale huishouden centraal in constructies van sociale orde. Maar sterker dan in andere landen betrof dit in Duitsland niet alleen een ideologische, maar ook een praktische invulling. Zo had het hoofd van het huishouden (de Hausvater) een semi-juridisch bevoegdheid om zijn gezinsleden, inclusief inwonende dienstmeiden en knechten, te disciplineren.

Dit boek laat aan de hand van drie deelstudies, die ingaan op vermogensdelicten, zedendelicten en mobiliteitscriminaliteit, zien dat dit een belangrijke impact hadden op de gepleegde en vervolgde criminaliteit in vroegmodern Frankfurt.

Promotoren

  • Prof.dr. M.P.C. van der Heijden
  • Prof.dr. L.A.C.J. Lucassen

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.