Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Beginsel en begrip van verdeling

Datum
donderdag 22 november 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.mr. W.G. Huijgen
  • Prof.dr. F. Sonneveldt

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Samenvatting

Een van de wijzen waarop een gemeenschap, zoals bijvoorbeeld een nalatenschap, kan worden beëindigd, is de beëindiging via verdeling. Verdeling is in de wet geregeld in art. 3:182 BW. Indien er sprake is van een verdeling, verklaart de wet enkele bijzondere voor verdeling geschreven bepalingen daarop van toepassing. Deze bepalingen hebben bijvoorbeeld betrekking op de vorm van de verdeling (art. 3:183 BW), de titel waaronder de verkrijger krachtens verdeling houdt (art. 3:186 BW) en de gronden voor vernietiging van de verdeling (art. 3:196 BW).

Het proefschrift richt zich op de systematische behandeling van de inhoud en reikwijdte van de contractuele verdeling. Zo wordt aandacht besteed aan de voorwaarden voor de totstandkoming van verdeling (waaronder het voor verkrijging krachtens verdeling vereiste rechtsgevolg en de wijze van medewerking) en de plaats van de rechtshandeling van verdeling ten opzichte van andere rechtshandelingen (zoals koop). Tot slot vindt er een analyse plaats van de materiële kenmerken van verdeling, waarbij zowel wordt ingegaan op de wettelijke als buiten-wettelijke vereisten voor verdeling.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.