Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Archol lezingenmiddag

Datum
donderdag 8 november 2018
Tijd
Locatie
Van Steenis
Einsteinweg 2
2333 CC Leiden
Zaal
F1.04

Verschilllende sprekers zullen ons vertellen over hun werkzaamheden binnen Archol, de Faculteit der Archeologie en andere organisaties. We willen graag alle medewerkers en studenten hiervoor uitnodigen. Aansluitend is er een borrel.

BIjzondere prehistorie te Tiel - Medel

Sebastiaan Knippenberg (Archol bv, Leiden)
15.00-15.45 uur

Door de vele nieuwsberichten zal het de meeste niet ontgaan zijn dat vorig jaar grootschalige opgravingen nabij Tiel – Medel hebben plaatsgevonden. Voorafgaande aan de uitbreiding van het gelijknamige bedrijventerrein stonden gelijktijdig bijna 80 man van vijf verschillende bedrijven en de lokale heemkundevereniging op drie verschillende locaties in het veld. Dat heeft een heel scala aan archeologische sites opgeleverd, die een aanzienlijke tijdspanne omvatten, van het vroege neolithicum tot aan de Nieuwe tijd.

In deze presentatie zullen de resultaten van de meest noordelijke opgraving besproken worden. Gelegen langs een fossiele tak van de Rijn kwamen daar mooi stratigrafisch gescheiden van elkaar de oudste archeologische resten binnen het plangebied aan het licht, allemaal behorende tot periodes waarover onze kennis nog relatief gering is. Het gaat om (1) een uitgestrekte Swifterbantnederzetting met duidelijk herkenbare huisplattegronden (4400 – 4000 v. Chr.), (2) een kleine Hazendonknederzetting (3750 – 3500 v. Chr.) met geassocieerd grafveldje inclusief een zeer uitzonderlijk meer-personengraf en (3) last but not least een nederzettingsterrein uit de vroege bronstijd (2000 – 1800 v. Chr.) geflankeerd door drie grafheuvels, waarvan twee bijzonder rijk aan graven waren. Al met al genoeg stof voor een nadere uiteenzetting.

De (hang-)schaal van Oegstgeest

Dr. L. Bouke van der Meer
15.45-16.30 uur

Spreker werpt licht op de datering van de schaal, van de interne en externe bladgoud-versieringen, van de twee toegevoegde, vergulde, zilveren beslagplaten, één met een versierde en één met een onversierde ophangring, en van de toegevoegde, interne, centrale, gouden schijf, voorts op de productie-regio’s der onderdelen, de herkomst der motieven, de symboliek der voorstellingen, de vraag waarom de schaal in een hanging-bowl werd veranderd, en waarom een minuscuul gaatje door de schaal en de schijf is geboord voordat de hang-schaal in een zij-geul van de Oude Rijn in de vroegmiddeleeuwse nederzetting werd gedeponeerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.