Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Antigone en Hegel

Datum
30 november 2018
Tijd
Serie
Recht en tragedie
Bezoekadres
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
A1.44 (Lorentzzaal)

Niet alleen gaf Hegel in zijn werk de nodige aandacht aan de tragedie in het algemeen, en Sophocles’ Antigone in het bijzonder, namelijk als kunstvorm die hij zeer hoogachtte, ook kunnen tal van sporen en invloeden van de tragedie en het tragische teruggevonden worden in zijn denken zélf. Hegels denken getuigt in hoge mate van een diep doorleefde waardering van inzichten die aan de tragedie kunnen worden ontleend, ten behoeve van een wijsgerige doordenking van recht, moraal en politiek. Thema’s die in de Antigone naar voren komen, zoals de verhouding tussen het goddelijke, eeuwige recht en het menselijke, positieve recht, alsook het besef van de eindigheid van alle juridische, politieke en historische werkelijkheid – en hoe we ons daartoe verhouden en ons er mee kunnen verzoenen – vormen een rode draad door alle grote werken van Hegel heen.

Er is tegenwoordig een tendens in recht en samenleving om alle tragedie uit te bannen, alle risico’s uit te sluiten en maximale veiligheid te eisen. Wij lijken steeds minder goed om te kunnen gaan met onheil, ongeluk, domme pech of met keuzes die verkeerd uitpakken. Welke wijsheid kunnen wij putten uit Hegels waardering van de tragedie, teneinde beter om te kunnen gaan met de eindigheid die nu eenmaal bij het leven hoort?

Bart Labuschagne (Pretoria, 1962) behaalde in 1981 zijn Gymnasium α-diploma en studeerde achtereenvolgens Rechtsgeleerdheid, Geschiedenis en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1988 tot 1993 werkte hij aldaar als AIO Rechtsfilosofie, vervolgens vanaf 1993 als UD Rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Hij doceert en publiceert regelmatig over o.a. Hegels (rechts)filosofie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie