Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The Soldier as a Sage: Qi Jiguang (1528-1588) and the Neo- Confucianization of the Military in Sixteenth-Century China

  • B. Noordam
Datum
donderdag 18 oktober 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Dit onderzoek werpt licht op de militair-civiele verhoudingen die heersten tijdens de Chinese Ming dynastie (1368-1644), bekeken vanuit het perspectief van de carrière van general Qi Jiguang (1528-1588). De Ming dynastie staat bekend om haar scherpe sociaal-culturele afbakening tussen de civiele en militaire ambtenarij, waarbij de laatsten politiek en sociaal achtergesteld waren bij de eersten, maar Qi Jiguang wist deze barrière te overwinnen. Dit onderzoek toont aan dat Qi Jiguang en zijn carrière profiteerden van een herdefinitie van het Neo-Confucianisme, de staatsideologie die de hegemoniale ethiek van de civiele ambtenarij en de maatschappelijke civiele elite vormde. In de loop van de vijftiende en zestiende eeuw was het bestaande erfelijke legerapparaat van de dynastie in verval geraakt, wat civiele bestuurders en regionale elites noopte zichzelf met militaire aangelegenheden te gaan bemoeien. Velen h iervan werden geïnspireerd door het voorbeeld van filosoof, staatsman en legeraanvoerder Wang Yangming (1472-1529), een civiele bureaucraat die een voorbeeldfunctie vervulde in dit opzicht. Dit onderzoek betoogt dat de heroriëntatie van het Neo-Confucianisme van Wang in de richting van activisme, en weg van theoretische geleerdheid, een militarisering stimuleerde en legitimeerde onder de civiele elites van het rijk. Tevens was deze heroriëntatie sociaal meer inclusief, zodat militairen als Qi Jiguang door participatie in deze beweging sociale en culturele obstakels konden overwinnen. Verder vond binnen deze beweging een levendige uitwisseling plaats van militaire en staatkundige praktische kennis. Dit alles creëerde een nieuwe militair-civiele elite die de militaire uitdagingen van de zestiende eeuw het hoofd wist te bieden.

Financiering

NWO

Promotoren

  • Prof.dr. J.J.L. Gommans
  • Prof.dr. A.T. Gerritsen

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.