Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Over borsten gesproken & Gender in de hedendaagse kunst

  • Prof.dr. Mineke Schipper
  • Drs. Mirjam Westen
Datum
dinsdag 23 oktober 2018
Tijd
Serie
Heuvels van het paradijs
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019

Over borsten gesproken

Goddelijke en menselijke vrouwenborsten voeden en erotiseren. Een kunsthistorisch westers voorbeeld van oplopende spanning tussen beide functies is zichtbaar in de borsten van de Maagd Maria met haar kind Jezus. In het mannelijk perspectief op vrouwenborsten is een opmerkelijke betekenisverschuiving van religieus naar seculier waarneembaar op beelden en schilderijen. De voedende functie legt het gaandeweg steeds meer af tegen de erotische, om te beginnen in Europa, maar geleidelijk ook elders dankzij globalisering.

Spreker: Prof.dr. Mineke Schipper

Gender in de hedendaagse kunst

Zeggenschap over het eigen (vrouwelijk) lichaam en hoe deze wordt gerepresenteerd in kunst en media is van meet af aan een belangrijk thema in de feministische kunstbeweging. Kritiek op de seksistische en racistische verbeelding gaat samen met het ontwikkelen van alternatieve, meer ‘empowering’ beelden. Hoe zien die beelden eruit? Mathilde ter Heijne haalt in haar oeuvre matriarchale samenlevingen over het voetlicht. Melanie Bonajo laat bewoners van alternatieve gemeenschappen aan het woord die proberen de verstoorde relatie met het lichaam, de medemens en de natuur te herstellen door ‘anders te leven’. Chitra Ganesh eigent zich motieven en verhalen toe uit een rijk areaal van Hindoeïsme, Griekse mythologie, volkssprookjes tot aan popsongs om een alternatieve beeldtaal over seksualiteit en vrouwelijkheid te construeren: haar vrouwelijke protagonisten beschikken over een duizelingwekkend aantal identiteiten om hun macht uit te oefenen. In Yael Bartana’s performatieve project ‘What if women ruled the world’ zoeken uitsluitend vrouwelijke deelnemers naar oplossingen voor urgente wereldproblemen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van kunstenaressen die jongleren met geschiedenissen en hedendaagse praktijken en in hun oeuvre een alternatieve visie op de huidige en op de toekomstige ‘gendered’ samenleving ontvouwen.

Spreker: Drs. Mirjam Westen, conservator hedendaagse kunst in Museum Arnhem. De afgelopen jaren organiseerde zij in Arnhem grote internationale thematentoonstellingen, zoals rebelle. Art & feminism 1969-2009 (2009) en Female Power over matriarchaat, spiritualiteit, utopie in de kunst (2013)

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.