Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Minisymposium: Gelatenheid in de kunst

Datum
vrijdag 5 oktober 2018
Tijd
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
0.03

Gelatenheid in de kunst

Dit symposium vindt plaats naar aanleiding van de verschijning van:

Gerard Visser: Gelatenheid in de kunst. Nijhoff, Braque, Kawabata – Van gesloten naar open vormen. Boom uitgevers Amsterdam, 2018, 570 pp.

De revolutie die heeft plaats gevonden in de kunst kan volgens Gerard Visser begrepen worden als een antwoord op de teneur van de maakbaarheid, die het leven uiterlijk op hoger plan brengt, maar innerlijk aantast. Hij licht dit toe aan de hand van de dichtkunst van Martinus Nijhoff, de schilderkunst van Georges Braque en de verhaalkunst van Yasunari Kawabata. In het werk van deze kunstenaars tekenen zich de contouren af van een toekomstige spiritualiteit, die volgens Visser hernieuwd inhoud geeft aan het ooit door Meister Eckhart geïntroduceerde motief van gelatenheid.

Gelatenheid in de kunst is het tweede, afzonderlijk te lezen deel in een trilogie. Van het eerste deel, Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart (2008) verscheen bij Boom gelijktijdig een herdruk.

Programma

13.30 – 14.30     Gerard Visser – Je breit niet alleen de draad maar ook de lucht

14.30 – 15.00     Pauze

15.00 – 15.30     Jaap Goedegebuure – Het gedicht als mystiek lichaam

15.30 – 16.00     Michel Dijkstra – Leegte in Oost en West

16.00 – 16.30     Discussie

Lezing: Je breit niet alleen de draad maar ook de lucht

Gerard Visser interpreteert de revolutie in de kunst als een overgang van gesloten naar open vormen of van substantie naar resonantie. In zijn lezing zal hij deze uitleg belichten en daarbij de vraag naar de zin van geesteswetenschappelijk onderzoek tot vertrekpunt nemen.

Gerard Visser (1950) doceerde tot 2015 cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden. Andere recente boekpublicaties: Heideggers vraag naar de techniek. Een commentaar (2014). Oorsprong & vrijheid. En ik werd die ik was gebleven (2015).  

Coreferaat: Het gedicht als mystiek lichaam

Jaap Goedegebuure zal ingaan op de notie ‘incarnatie’ in de poëtica van Martinus Nijhoff. Bij Nijhoff neemt het onstoffelijke woord, dat net als in het Johannes-evangelie afkomstig is van gene zijde, concreet gestalte aan in het gedicht. Hij zal dit met voorbeelden toelichten.

Jaap Goedegebuure (1947) vervulde leeropdrachten aan de universiteiten van West-Berlijn, Tilburg, Nijmegen en Leiden. Zijn laatste publicaties in boekvorm zijn Wit licht; poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu en Stille venijnen; verderf en verdervers in het werk van Louis Couperus. In september 2018 verschijnt zijn biografie van Frans Kellendonk.

Coreferaat: Leegte in Oost en West

Michel Dijkstra zal spreken over de leegte als convergentiepunt tussen oosterse filosofie en westerse kunst. Speciaal aandacht zal hij besteden aan Alberto Giacometti en aan het thema gelatenheid bij Gerard Visser.

Michel Dijkstra (1982) is publicist op het gebied van oosterse filosofie en westerse mystiek. Daarnaast doceert hij over deze onderwerpen bij o.a. de ISVW. Momenteel rondt hij een proefschrift af over eenheid en veelheid bij Meister Eckhart en zenmeester Dōgen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.