Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Leadership and inclusiveness in public organizations

Datum
dinsdag 20 november 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Dit proefschrift rapporteert over onderzoek naar de effecten van diversiteitsmanagement en leiderschap op inclusiviteit in publieke organisaties en de invloed daarvan op de houding en het gedrag van medewerkers- en teamuitkomsten.

Concluderend stelt dit onderzoek dat het management van diversiteit en de bevordering van inclusiviteit een managementopgave is die zich op verschillende niveaus afspeelt. Zowel diversiteitsmanagement op organisatieniveau als leiderschap op teamniveau bevorderen de inclusiviteit in publieke organisaties en dragen daarmee bij aan de identificatie met en betrokkenheid bij de organisatie van alle medewerkers. Hierbij is het van belang dat diversiteitsmanagement gericht is op de waardering van alle medewerkers en niet enkel op medewerkers uit  ondervertegenwoordigde groepen in de organisatie. Diversiteitsmanagement gaat daarbij verder dan enkel een instrumentele benadering van diversiteit, waarin diversiteit benaderd wordt als een hulpbron om de organisatieprestaties te verbeteren, maar richt zich tevens op de sociale werkomgeving waarin er ruimte is voor een verscheidenheid aan identiteiten en gevoel van verbondenheid.

Daarnaast onderstreept dit proefschrift de rol van de direct leidinggevende in de dagelijkse aansturing van teams. Enkel formeel beleid en interventies gericht op het
bevorderen van diversiteit in het kader van diversiteitsmanagement is niet voldoende toereikend voor de ontwikkeling van inclusiviteit in teams.

Promotor

  • Prof.dr. S.M. Groeneveld

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.