Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Cognitive Processes in Social and Moral Decision Making

Datum
dinsdag 20 november 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. C.K.W. de Dreu

De focus in het onderzoek naar het nemen van beslissingen ligt niet meer alleen op de uitkomst en de manier waarop de keuze tot stand is gekomen maar ook op de onderliggende cognitieve processen die spelen bij sociale dilemma's in een groepscontext en bij morele dilemma's. In dit onderzoek is gebruikgemaakt van eye tracking waarbij gekeken werd of iemand die een beslissing moest nemen de keuzes van groepsleden daarin wilde betrekken/betrok in vergelijking tot toegang tot kennis van de keuzes van niet-groepsleden. Het blijkt dat beslissers naar de keuze van de eigen groep trekken.

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.