Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Alignment in Eastern Neo-Aramaic Languages from a Typological Perspective

Datum
woensdag 31 oktober 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Aramees was ooit de eerste wereldtaal in een gebied dat reikte van Egypte tot Afghanistan. Met een 3000 jaar oude geschiedenis wordt het Neo-Aramees, de moderne gesproken taal, nog steeds gesproken door hoofdzakelijk joodse en christelijke minderheden in of afkomstig uit Syrië, Zuidoost Turkije, Noord Iraq en West Iran. Doordat de meeste sprekers in de vorige eeuw uit hun oorspronkelijk gebied gevlucht zijn, dreigt de taal te verdwijnen. De oosterse varianten hiervan die door diverse taalkundigen zijn gedocumenteerd vertonen buitengewoon interessante variatie. Mijn onderzoek brengt variatie in de zinsstructuren (in het Engels "alignment") in kaart door gebruik te maken van wat tot nu toe gedocumenteerd is. Zulke grammatica’s gaan zelden in op de zinstructuur en zijn vaak minder toegankelijk voor niet-specialisten. Terwijl ik gebruik maak van typologische modellen in de taalwetenschap laat ik zien da t een aa ntal type patronen van zinstructuren op verkeerde wijze zijn geanalyseerd. Functionele typologen onderzoeken tendensen in talen van de wereld op basis van functioneel-communicatieve principes. Bepaalde types zinstructeren in het Neo-Aramees doen precies het tegenovergestelde van wat we verwachten. Opmerkelijk is dat de zinsstructuur van taal tot taal zodanig kan verschillen, dat de ene taal precies het tegenovergestelde van het andere doet. Dit hoewel de zinsstructuur in het Aramees duizenden jaren stabiel is geweest. Een veel voorkomende opvatting in de literatuur is dat de variatie in zinstructuren ooit uit een samenhangend systeem zijn ontstaan. Mijn onderzoek naar de variatie in het Neo-Aramees laat echter zien dat dit helemaal niet het geval hoeft te zijn geweest.

Promotor

  • Prof.dr. H. Gzella

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.