Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The continuum of consciousness in cardiovascular stress research: An experimental expedition

  • M.M. van der Ploeg
Datum
dinsdag 25 september 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Psychologische stress heeft, wanneer deze langdurig aanhoudt, een negatieve invloed op de gezondheid en kan bijdragen aan het ontstaan of verergeren van lichamelijke ziekten zoals hart- en vaatziekten. Dit lijkt samen te hangen met de continue aanwezigheid van stress-gerelateerde cognities, zoals bij piekeren, die de fysieke reacties op stressoren in stand houden alsof deze nog aanwezig zijn. Deze aanhoudende fysieke activiteit wordt echter niet volledig verklaard door gerapporteerde stressgerelateerde cognities.

Het zou kunnen zijn dat deze cognities ook bestaan zonder dat we ons daar bewust van zijn en desondanks bijdragen aan de langdurige fysiologische activiteit die uiteindelijk kan leiden tot ziekte. Dit noemen we onbewuste stress. De thesis beschrijft een literatuur studie naar het effect van subliminaal aangeboden negatief affectieve stimuli versus positief affectieve of neutrale stimuli en en een serie van experimenten waarin psychologische stress is geïnduceerd en de fysieke activiteit gemeten in gezonde proefpersonen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen het induceren van psychologische stress buiten bewustzijn (door subliminale presentatie van inherent aan stress-gerelateerde of vrees-geconditioneerde stimuli) en het meten van psychologische stress op andere manieren dan zelf-rapportage, zogehete impliciete metingen.

De algehele conclusie die op basis van dit proefschrift gesteld kan worden is dan ook dat er aanwijzingen zijn voor een rol van onbewuste processen bij psychofysiologische stress, maar dat er meer en grondig onderzoek nodig is, aan de hand van de in de thesis gebruikte methoden, om een meer definitief perspectief op onbewuste stress te kunnen presenteren. De meest veelbelovende aanpak hierbij is die van het gebruik van impliciete metingen in aanvulling op zelf-rapportage.

Promotor

  • Prof.dr. J.F. Brosschot

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.