Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Imaging functional brain connectivity: pharmacological modulation, aging and Alzheimer's disease

Datum
donderdag 6 september 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Korte samenvatting

Om meer inzicht te krijgen in het behoud en de achteruitgang van hersenfuncties, is het van belang om interacties en connecties tussen hersengebieden te bestuderen. Een geschikte methode hiervoor is het meten van functionele hersenconnectiviteit met 'resting state functional magnetic resonance imaging' (RS-fMRI). Voor de studies die staan beschreven in dit proefschrift hebben we gebruik gemaakt van RS-fMRI om de effecten van geneesmiddelen op hersenconnectiviteit in beeld te brengen. De geneesmiddelen die we hebben onderzocht zijn van invloed op de neurotransmitters serotonine (selective serotonin reuptake inhibitors) en acetylcholine (cholinesterase inhibitors) en worden doorgaans gebruikt ter behandeling van respectievelijk depressie en dementie. Het meten van deze effecten kan er voor zorgen dat we meer begrijpen van het onderliggende neurotransmittersyteem en de actiemechanismen van de middelen in het brein. Daarnaast hebben we onderzocht hoe veranderingen in hersenconnectiviteit in veroudering zich verhouden ten opzichte van veranderingen in de ziekte van Alzheimer. Door het vergelijken van hersenconnectiviteit en de farmacologische respons op deze uitkomstmaat tussen gezonde jongeren en ouderen en pati├źnten met de ziekte van Alzheimer, hebben we getracht om de kennis ten aanzien van de achteruitgang in hersenfunctie en serotonerge en cholinerge neurotransmittersystemen die geassocieerd is aan normale veroudering en de ziekte van Alzheimer te vergroten. De RS-fMRI techniek kan in de toekomst mogelijk bijdragen aan betere differentiatie tussen mensen met en zonder dementie, en ontwikkeling van nieuwe medicatie.

Promotoren

  • Prof.dr. S.A.R.B. Rombouts
  • Prof.dr. J.M.A. van Gerven

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Volledige samenvatting proefschrift Bernadet Klaassens

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.