Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Risk factors of venous thrombosis in the elderly

  • A. Karasu
Datum
woensdag 4 juli 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

In dit proefschrift zijn de risicofactoren voor veneuze trombose bij ouderen onderzocht. Veneuze trombose is stolselvorming in de afvoerende bloedvaten, waardoor de bloedstroom (deels) geblokkeerd raakt. De resultaten laten zien dat luchtwegaandoeningen bij ouderen het risico op longembolieën (stolsels in de longen) vergroten. Ook spelen genetische risicofactoren een rol. Verder is aangetoond dat veneuze insufficiëntie het risico op trombose bij ouderen vergroot, dat longembolieën vaker voorkomen dan trombosebenen en dat verouderde vaatkleppen een risicofactor vormen voor veneuze trombose. Dit zijn belangrijke aanknopingspunten om de hoog-risicogroepen onder ouderen te kunnen identificiëren, die mogelijk preventieve antistollingsmedicijnen moeten krijgen.

Promotor

  • Prof.dr. F.R. Rosendaal

Korte inhoud van het proefschrift

Karasu onderzocht de risicofactoren voor trombose in de aderen bij ouderen. De resultaten laten zien dat luchtwegaandoeningen (astma, COPD e.d.) het risico op een longembolie -  trombose in de long - vergroten. Ook genetische risicofactoren spelen een rol bij  het ontstaan van trombose. Verder  kan het veneuze systeem (de aderen) tekortschieten waardoor onvoldoende afvoer van vocht en afvalstoffen plaatsvindt. Tenslotte kunnen de kleppen in de aderen, die ervoor zorgen dat het bloed tegen de zwaartekracht in naar het hart wordt gepompt, verouderd raken wat nadelig is voor de werking.

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.