Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Disorder and Interactions in High-Temperature Superconductors

Datum
donderdag 5 juli 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Dit proefschrift is gewijd aan een gedetailleerd onderzoek naar de verschillende effecten van wanorde in hoge-temperatuur cupraat supergeleiders. Wanorde is alomtegenwoordig in deze materialen en speelt een centrale rol in een aantal verschijnselen die geobserveerd worden in verschillende fasen. In dit proefschrift worden enkele verschijnselen die voorkomen in cupraten onder de loep genomen, vanuit het perspectief van wat nu bekend is over de aard van de wanorde in deze materialen.

Promotor

  • Prof.dr. J. Zaanen

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.