Universiteit Leiden

nl en

Oratie

The interdisciplinary study of societal challenges

Datum
maandag 18 juni 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

In het kielzog van de Nationale Wetenschapsagenda en de toenemende roep om meer aandacht voor de bijdrage van de wetenschap aan de samenleving heeft de academische wereld de bestudering van maatschappelijke uitdagingen omarmd. Ook is men het er doorgaans over eens dat dit complexe thema een brede wetenschappelijke aanpak behoeft in de vorm van nauwe samenwerking tussen disciplines. Maar is de universitaire wereld daar eigenlijk wel klaar voor? Is samenwerking tussen mensen met verschillende achtergronden de grootste uitdaging voor de maatschappij én de wetenschap? In haar oratie belicht prof. dr. Mesman deze academische vraagstukken in een niet-academische vorm.

Voor geïnteresseerden in interdisciplinair werk is er voorafgaand aan de oratie op dezelfde dag in Den Haag het Symposium 'The Interdisciplinary Study of Societal Challenges'.

Aanmeldformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.