Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Symposium over vrijheid en veiligheid in de verplichte geestelijke gezondheidszorg

  • Mr. Margré Jongeling
  • Dr. Kees Blankman
Datum
vrijdag 22 juni 2018
Tijd
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
Grotius-zaal

Op vrijdagmiddag 22 juni 2018 organiseert de Leiden Law Clinic een symposium over het thema Vrijheid en veiligheid in de verplichte geestelijke gezondheidszorg. De ondertitel van het symposium is: Verwachtingen over de rol van de geneesheer-directeur, de officier van justitie, de advocaat en de rechter onder de nieuwe Wvggz.

Mensen die verward gedrag vertonen, kunnen gedwongen opgenomen worden in een zorginstelling. Steeds zal bij een gedwongen opname de veiligheid van de samenleving en van de betrokkene moeten worden afgewogen tegen de vrijheid van de patiënt. Met de introductie van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) hoopt de wetgever die balans te vinden.

Tijdens het symposium staat het spanningsveld tussen de vrijheid van de patiënt en de veiligheid van de samenleving centraal. Daarbij is speciale aandacht voor de rol van de geneesheer-directeur, de officier van justitie, de advocaat en de rechter.

Allereerst zal mr. Margré Jongeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport een algemene inleiding op de nieuwe wet verzorgen. Daarna gaat dr. Kees Blankman, universitair docent aan de Vrije Universiteit en rechter-plaatsvervanger in Utrecht, in op de nieuwe Wvggz vanuit mensenrechtelijk perspectief. Vervolgens gaan de deelnemers van de Leiden Law Clinic na op welke bescherming betrokkenen kunnen rekenen en bij welke instituten zij die bescherming kunnen afdwingen. Ten slotte worden de geneesheer-directeur, de officier van justitie, de advocaat en de rechter bevraagd naar hun ervaringen onder de huidige wet en hun verwachtingen van de Wvggz. Dat zal gebeuren in een paneldiscussie. Na afloop van het symposium volgt een borrel.

Deelname is kosteloos en aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.