Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Paths towards philosophy. Søren Kierkegaard’s place in Martin Heidegger’s first Freiburg period lecture courses (1919-1923)

  • K. Kustassoo
Datum
woensdag 20 juni 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Dit proefschrift onderzoekt de plaats van Søren Kierkegaard in de colleges van Martin Heidegger gedurende zijn eerste periode in Freiburg (1919-1923). De hoofdvraag is: waarnaar is Heidegger op zoek in deze eerste periode in Freiburg en waar wendt hij  zich tot Kierkegaard? Het onderzoek is vernieuwend want deze periode van Heideggers denken is nog grotendeels onontgonnen en er bestaat nog geen studie over de betekenis van Kierkegaard voor Heideggers denken toen hij zijn eerste colleges in Freiburg gaf.

Promotor

  • Prof.dr. R.D.N. van Riessen

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.