Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Lokale integratie in Nederland

Datum
vrijdag 8 juni 2018
Tijd
Locatie
Studentencentrum Plexus
Kaiserstraat 25
2311 GN Leiden

De integratie van vluchtelingen en andere migranten vindt plaats in de lokale context. Vluchtelingen en andere migranten integreren waar ze werken, bidden, winkelen, recreëren, naar school gaan of studeren. Dat is nu zo en dat was ook al in het verleden zo. De lokale overheid en lokale organisaties zijn vaak belangrijker voor het integratietraject dan de nationale of internationale overheden. Lokale organisaties en lokale overheden spelen een cruciale rol bij het verloop en de uitkomst van het integratietraject. Vluchtelingen en andere migranten integreren ook wanneer overheden en anderen er van uit gaan dat hun verblijf tijdelijk zal zijn. Tegelijkertijd wordt er in de media en door academici geschreven over migranten die niet integreren ofschoon ze al decennialang in Nederland zijn, over migranten die integreren in de lagere sociale klasse of in een reeds langer bestaande ‘eigen’ groep, of over lokale gemeenschappen die desintegreren door de komst van nieuwkomers. Er i s overdu idelijk een verband tussen het lokale en de integratie, maar wat dat verband is, is geenszins duidelijk. In dit symposium stellen we dat centraal.

Migratie is een belangrijk onderzoeksonderwerp bij de Universiteit Leiden. Zo’n 200 Leidse migratie-onderzoekers zijn verenigd in de Leiden Interdisciplinary Migration Seminar (LIMS). LIMS organiseert sinds 10 jaar maandelijks een lezing en jaarlijks een symposium. Het jaarlijkse symposium trekt gewoonlijk een redelijk grote publiek (zowel van binnen als van buiten de universiteit).

Organisatie: Irial Glynn en Marlou Schrover (migratiehistorici bij de Universiteit Leiden).

Deelname is gratis. Aanmelden kan bij: Rebekka Luijk r.t.luijk@hum.leidenuniv.nl

Sessie 1

9.00-9.25 Maurice Crul (VU Amsterdam) is hoogleraar diversiteit. Hij doet onderzoek naar de hyperdiverse stad. In 2017 kreeg hij een ERC grant voor zijn project Becoming a Minority (BAM) on the integration of people of native descent in majority minority cities in Europe.

9.25-9.50 Job Cohen (Universiteit Leiden/voormalige burgemeester van Amsterdam) is hoogleraar Gemeenterecht/Gemeentekunde bij de Universiteit Leiden en bekleedt in die hoedanigheid de Thorbeckeleerstoel met als leeropdracht de leer van de gemeente als bestuurlijk, politiek en juridisch systeem.

9.50-10.15 Froukje de Jonge (Wethouder Almere, CDA) gaf aan Sociale Vraagstukken een interessant interview over integratie van vluchtelingen in Almere.

10.15-10.30 koffie

10.30-10.55 Mpanzu Bamenga is Gemeenteraadslid voor D66 Eindhoven en Beleidsmedewerker diversiteit en inclusiviteit bij de Universiteit Leiden. Hij is de leider van INCLEADERS, the Inclusion Leaders Network. In 2016 werd hij onder meer uitgenodigd om in de VS te spreker voor The Congressional Black Caucus Foundation Event en in het Witte Huis.

10.55-11.20 Krista van der Heijden (Coördinator Ketenaanpak statushouders, Gemeente Tilburg en Regiocoördinator Divosa, Brabant) Divosa heeft met het project Screening en matching vergunninghouders een landelijk dekkend netwerk van regiocoördinatoren opgezet. Deze 35 sleutelfiguren zetten zich in voor een snellere integratie en participatie van vergunninghouders via scholing en of werk.

11.20-11.45 Salaheddin Ben Cherifa is Senior medewerker ondersteuning GLO Katwijk voor het COA op een terugkeer-gezinslocatie. In dit centrum verblijven mensen – merendeels gezinnen - die de procedures doorlopen hebben en geen vluchtelingenstatus of een andere verblijfstatus hebben gekregen. Ze wachten op uitzetting. Sommigen wonen  jaren in het centrum. Hun kinderen gaan naar school in Katwijk en spreken Nederlands.

11.45-12.10 Inge Razenberg werkt bij het Verwey-Jonker Instituut. In 2018 publiceerde zij ‘Mind the gap’, Barrières en mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen Ook is ze projectleider van de Monitor Gemeentelijk Beleid Arbeidstoeleiding Vluchtelingen. Via deze jaarlijkse uitvraag onder alle Nederlandse gemeenten, brengt Kennisplatform Integratie & Samenleving de ontwikkelingen in het gemeentelijke beleid rond arbeidstoeleiding van statushouders in kaart, en is op de hoogte van de vragen en knelpunten waar gemeenten tegenaan lopen

12.10-12.40 lunch

Sessie 2

12.40-13.05 Joost Arnoldus (VluchtelingenWerk Nederland) is teamleider van de locatie in Leiden.

13.05-13.30 Hande Taner (Universiteit Leiden/ Forum of European Muslim Youth and Student Organisations) was in 2017 de Cleveringa studentspreker en sprak over normalisatie van het problematiseren van de Islam in Europa.

13.30-13.55 Sander Vergeer werkt voor de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) en publiceerde onlangs het vooronderzoek Bed, Bad, Brood.

13.55-14.20 Robert Reijns (MOC Schilderswijk) is de strategisch beleidsmedewerker van het Multicultureel OntmoetingsCentrum (MOC) in Schilderswijk in Den Haag. Het MOC is in 2007 opgezet vanuit de Heilig Hartkerk, onderdeel van de Willibrordparochie in Den Haag. Nog steeds inspireert het katholiek sociaal denken het beleid en de activiteitendoelen.

14.20-14.50 thee

14.50-15.15 Nadia Bouras werkt bij de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Leiden en doet onder meer onderzoek naar lokale integratie via scholen. Nadia Bouras speelt een cruciale rol binnen het Nederlands Instituut in Rabat, Marokko (NIMAR)

15.15-15.45 Ilona van Breugel werkt bij de Erasmus Universiteit (Public Administration and Sociology) en doet onderzoek naar lokale integratie van migranten.

15.45-16.10 Arshad Muradin werkt bij de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar geschillenbeslechtiging binnen de Marokkaanse gemeenschappen in Nederland.

16.10-16.45 Afsluiting

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.