Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Islamitisch basisonderwijs in Nederland

Datum
12 juni 2018
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Al sinds de oprichting in 1988 is het islamitisch basisonderwijs in Nederland een bron van discussie. De ontwikkeling ervan heeft de afgelopen dertig jaar niet stilgestaan en geeft aanleiding tot nieuwe inzichten. Toch worden in de discussie al jarenlang dezelfde argumenten gebruikt.

Hoe geven de verschillende islamitische basisscholen vandaag de dag vorm aan hun identiteit? En hoe wegen zij de verschillende maatschappelijkedebatten over de islam daarin af?

Dit boek laat – met een focus op de identiteitsvorming – de leerkrachten en directieleden zelf aan het woord en probeert de verschillen in waarden, normen en gewoonten van binnenuit te duiden.

Islamitische basisscholen blijken steeds meer aandacht te hebben voor de maatschappelijke context. Ook wordt inzichtelijk dat islamitische basisscholen zich van andere basisscholen onderscheiden vanwege hun interne diversiteit en de continue dialoog met die maatschappelijke context.

Dit boek is een pleidooi voor genuanceerder denken over en handelen rond het islamitisch basisonderwijs in Nederland.

Financiering

De totstandkoming van dit proefschrift werd financieel mogelijk gemaakt door de Promotiebeurs voor Leraren (projectnummer 023.002.043) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Promotor

  • Prof.dr. M.S. Berger

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282