Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Islamitisch basisonderwijs in Nederland

Datum
dinsdag 12 juni 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Marietje Beemsterboer onderzocht hoe de religieuze identiteit van islamitische basisscholen in Nederland zich verhoudt tot de maatschappelijke context waarin de scholen zich bevinden. Ze voerde 75 gesprekken op 19 islamitische scholen. De meewerkende scholen werden geselecteerd op maximale spreiding naar grootte, geografische ligging in Nederland, oprichtingsjaar en etniciteit van het schoolbestuur. Beemsterboer kwam tot verrassende conclusies die de vooroordelen ten aanzien van islamitische basisscholen weerspreken.

Financiering

De totstandkoming van dit proefschrift werd financieel mogelijk gemaakt door de Promotiebeurs voor Leraren (projectnummer 023.002.043) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Promotor

  • Prof.dr. M.S. Berger

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.