Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Intermediate assessment in Higher education

Datum
donderdag 28 juni 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Toetsing is een integraal onderdeel van het hoger onderwijs en wordt zowel ingezet om leren te meten (summatieve toetsing) als om het leren te ondersteunen (formatieve toetsing). In de praktijk overlappen summatieve en formatieve procesen elkaar vaak, bijvoorbeeld door de kennis van studenten te meten en vervolgens feedback te geven om de kennis te vergroten. Een  manier om toetsing in te zetten is tussentijds toetsen, het gebruik van toetsen gedurende het semester in plaats van alleen in de tentamenweek. Tussentijds toetsen kan verscheidene vormen aannemen en onderzoek heeft aangetoond dat het de prestaties van studenten kan verbeteren. Daarom is het op de Universiteit Leiden ingevoerd als een maatregel om het studiesucces te vergroten. Dit proefschrift focust op de manieren waarop tussentijds toetsen kan worden ontworpen om studeergedrag en prestaties te verbeteren, met een specifieke focus op toetskenmerken, percepties van studenten en docenten en de effecten van tussentijds toetsen op studentcijfers.

Promotoren

  • Prof.dr. W.F. Admiraal
  • Prof.dr. P.M. Westenberg

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie