Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Dag van de Medioneerlandistiek

Datum
vrijdag 1 juni 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Zaal
Klein auditorium

Bold and boundless — De onbegrensde mogelijkheden van de medioneerlandistiek

Na Antwerpen, Utrecht en Gent heeft de werkgroep historische Nederlandse Letterkunde van de Universiteit Leiden de eer om de vierde Dag van de Medioneerlandistiek te organiseren. De medioneerlandistiek kan niet zonder internationaal perspectief: dit biedt zowel uitdagingen als onbegrensde mogelijkheden. Het materiaal dat wij bestuderen kwam niet alleen tot stand als deel van een groter – Europees – cultuurgebied, maar ligt tegenwoordig ook over de hele wereld verspreid in bibliotheken en musea. Alleen al dit gegeven dwingt onderzoekers er toe internationaal te opereren en samenwerking te zoeken. Sinds de bundel onder redactie van Erik Kooper, Medieval Dutch literature in its European context (1994), is er niet meer een soortgelijke publicatie verschenen die de medioneerlandistiek als eenheid internationaal voor het voetlicht brengt. Dit terwijl ons vakgebied in toenemende mate internationaliseert (vaak wel in de ‘eigen niche’), mede door het belang van internationale samenwerking bij nationale en internationale onderzoeksfinanciering. Bovendien worden binnen het vakgebied in toenemende mate andere grenzen verlegt: denk aan de toenemende interdisciplinariteit en de toepassing en integratie van digitale technieken. Wij willen deze dag in de eerste plaats gebruiken om de rijkdom, vernieuwing en internationale relevantie van ons vakgebied te laten zien. Een tweede doel is een verkenning van de mogelijkheden om ons vakgebied nog beter bij een internationaal publiek zichtbaar te maken. (bijvoorbeeld door middel van een ‘Companion to Middle Dutch Literature’).

Contact en aanmelden: Yves van Damme (y.a.a.van.damme@hum.leidenuniv.nl).

Programma

Tijd Activiteit
9.45 Ontvangst
10.10-10.15 Welkomstwoord door Wim van Anrooij (Universiteit Leiden)
10.15-11.15                                        

Sessie I

 

Sabrina Corbellini (Universiteit Groningen) – Neerlandistiek goes European: mogelijkheden en uitdagingen

 

Johan Oosterman (Radboud Universiteit) – Ik, Maria van Gelre. Wat heeft het maken van een tentoonstelling te maken met de medioneerlandistiek?

 

Remco Sleiderink (Universiteit Antwerpen) – Heer Keye en de wetenschap. Een pleidooi voor het onbekende

11.15-11.30 Koffie/thee
11.30-13.00

Sessie II

 

Erik Kwakkel (Universiteit Leiden) – Het onbegrensde boek: Middelnederlandse handschriften in Europees verband

 

Martine Veldhuizen (Universiteit Utrecht) – Waarheidsprekers als personages in de eerste Nederlandse drukken (1450-1501) 

 

Anna Dlabačová (Universiteit Leiden) – Nederlandstalige incunabelen en spiritualiteit in Europees perspectief

13.00-14.00 Lunch
14.00-15.30

Sessie III

 

Marjolein Hogenbirk (Universiteit van Amsterdam) – Artur wereldwijd

 

Yves Van Damme (Universiteit Leiden) – De medioneerlandistiek en haar grenzeloze start. Mogelijkheden en uitdagingen van een vakgeschiedenis

 

Mike Kestemont (Universiteit Antwerpen) – Het web van de medioneerlandistiek. De zin en onzin van citatie-analyses

15.30-16.00

Keynote door Nigel F. Palmer (Universiteit Oxford) – Crossing the Border: the Intersection of Dutch and German Literature in the Middle Ages

16.00-17.00 De medioneerlandistiek (internationaal) in de etalage. De mogelijkheden en beperkingen van een Companion to Medieval Dutch Literature (voorstel en discussie).
17.00-18.00 Borrel
18.30 Diner (optioneel)

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.