Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Congres: Vormgeving van experimenten voor beter beleid: Hoe experimenten kunnen bijdragen aan aantoonbaar effectiever beleid

Datum
dinsdag 19 juni 2018
Tijd
Locatie
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
346

Achtergrond

Het Kennis en Beleid Congres 2018 stelt de interactie tussen Kennis en Beleid centraal en zal dit jaar inzicht geven in de vraag Hoe experimenten kunnen bijdragen aantoonbaar effectiever beleid.

Het onderbouwen van beleid door middel van experimenten wordt regelmatig bepleit, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de wereld van politiek en beleid. Een nieuw pleidooi is dit niet. Al in 1932 propageerde de Amerikaanse president Roosevelt het belang hiervan: "The country needs (…) bold, persistent experimentation. It is common sense to take a method and try it"1. De belangstelling voor dit fenomeen lijkt recentelijk echter te groeien.

In Nederland zijn de afgelopen jaren vanuit de wetenschap en de top van diverse departementen pleidooien gericht aan de overheid om op structurele wijze beleid te onderbouwen met behulp van experimenten. Veel aandacht gaat hierbij uit naar gedragswetenschappelijke experimenten, maar de mogelijkheden gaan verder. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet wordt de ambitie uitgesproken om binnen een breed scala aan beleidsterreinen verdere ruimte te scheppen voor experimenten.

Met deze toenemende aandacht voor experimenten sluit Nederland zich aan bij een internationale trend. De ambitie om met experimenten en evaluatie de beleidseffectiviteit te bevorderen wordt in sommige landen nader gestructureerd in zogenaamde "What Works" initiatieven. Deze zijn zowel op landelijk als op lokaal niveau succesvol vormgegeven. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bestaat zo reeds vele jaren ervaring met het organiseren van beleidsexperimenten ter bevordering van de effectiviteit van beleidsmaatregels. Ook in Canada, Finland en Denemarken wordt vanuit de nationale overheid momenteel veel geïnvesteerd om beleidsexperimenten structureel te operationaliseren.

Op dit congres staat de vraag centraal op welke manier effectief invulling gegeven kan worden aan de ambitie om experimenten systematisch te incorporeren in de Nederlandse beleidspraktijk. U bent uitgenodigd om hierover met ons van gedachten te wisselen.

Sprekers

Gerard Breeman

Wetenschappelijk Directeur Insituut Bestuurskunde FGGA

Peter van der Knaap

Directeur-bestuurder SWOZ en Voorzitter Vice

Erik Gerritsen

Secretaris-generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hans Mommaas

Directeur Planbureau voor de Leefomgeving

Marco Pastors

Directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Jonathan Breckon

Director Alliance for Usefull Evidence, NESTA, UK

Kijk voor meer informatie en het congresprogramma op de website

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.