Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Competentiestrijd in de Muziektempel. Een zakelijke geschiedenis van het Concertgebouworkest

  • B.C. Koopman
Datum
dinsdag 5 juni 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Dit proefschrift bestudeert de zakelijke aspecten die bijdroegen aan de artistieke successen van het Amsterdamse Concertgebouworkest uit 1888. Van dergelijke successen is sprake wanneer de ambitie van het orkest – artistieke diversiteit bieden op het hoogste niveau – in evenwicht is met de financiële, personele en organisatorische mogelijkheden van de instelling. De stelling van dit boek luidt dat de bestuurders de chef-dirigent van meet af aan meer speelruimte boden dan de directeur. Dit model leidde tot spanningen. Doordat de bestuurders vaak in een laat stadium tegenspel boden, konden conflicten snel uit de hand lopen. Pas sinds de millenniumwisseling zijn de dirigent en de directeur in de hiërarchie van het orkestbedrijf gelijkwaardige partners. Hun taken en bevoegdheden zijn duidelijk afgebakend. In deze betrekkelijk stabiele setting konden artistieke dromen worden gesponnen en kon muzikale schoonheid worden geschapen terwijl de balans tussen zakelijke en artistieke winst niet uit het oog werd verloren. Op de centrale vragen in dit proefschrift worden antwoorden geformuleerd op basis van gepubliceerde en ongepubliceerde bronnen, (wetenschappelijke) literatuur, periodieken, tijdschriften en achtergrondgesprekken met betrokkenen. De innige relatie tussen Het Concertgebouw N.V. en het Concertgebouworkest wordt gebruikt om de centrale vragen te onderzoeken. Dit boek biedt nieuwe inzichten in het stempel dat opeenvolgende chef-dirigenten – Mengelberg, Van Beinum, Haitink, Chailly en Jansons – drukten op de bedrijfsvoering van het Concertgebouworkest. Deze studie werpt tevens nieuw licht op de gecompliceerde verhouding tussen artistiek-inhoudelijke en bedrijfsmatige aspecten bij vooraanstaande podiuminstellingen.

Promotor

  • Prof.dr. H. te Velde

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.