Universiteit Leiden

nl en

Promotie

CBM Progress Monitoring in Reading and Foreign-language Learning for Secondary-school Students

Datum
dinsdag 26 juni 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Curriculum-Based Measurement (CBM, continue voortgangsmonitoring) is een tool die gebruikt kan worden in het onderwijs om de leerprestaties en -groei van leerlingen te monitoren en de effectiviteit van instructies te evalueren. In dit proefschrift is onderzocht in hoeverre CBM scores gebruikt kunnen worden als indicatoren van leerprestatieniveau en/of leergroei bij het leren van een vreemde taal en de leesvaardigheid in die taal. Dit is onderzocht bij middelbare scholieren. Twee specifieke CBM-methodes, de CBM maze en CBM woordvertaaltaken, bleken veelbelovend om de voortgang in het leren van Engels te monitoren. De promovendus beveelt middelbare scholen daarom - met enige voorzichtigheid - aan de scores op deze taken te gaan inzetten om de prestaties in het leren van Engels van leerlingen te volgen.

Promotor

  • Prof.dr. C. A. Espin

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.