Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Biliary strictures after liver transplantation

  • A.C. den Dulk
Datum
woensdag 13 juni 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Levertransplantatie is momenteel de enige behandeling voor patiënten met eindstadium leverfalen. Dit proefschrift beschrijft verschillende aspecten van een een frequent voorkomende complicatie na levertransplantiatie, namelijk ontstaan van postoperatieve galwegstricturen. In het promotieonderzoek zijn verschillende non-invasieve methoden ontwikkeld en gevalideerd, waarmee het screenen van patiënten op deze complicatie en het diagnosticeren ervan worden vergemakkelijkt. Daarnaast toont het onderzoek aan dat galwegstricturen vaak goed te behandelen zijn, hoewel de behandeling van de niet-anastomotische stricturen (die zich niet op, maar boven de chirurgische naad bevinden) vaak minder succesvol verloopt dan de behandeling van anastomotische stricturen. Het is daarom belangrijk om het ontstaan van de niet-anastomotische stricturen te voorkomen. Dit kan onder andere door de donorlevers op specifieke manieren voor te bereiden op transplatatie, wat de kwaliteit van de lever vergroot. Bijkomend voordeel van die voorbereidende techniek is ook dat in eerste instantie afgekeurde levers toch beschikbaar kunnen komen voor donatie.

Promotoren

  • Prof.dr. B. van Hoek
  • Prof.dr. Ir. H.W. Verspaget

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.