Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten - Internationale Immuniteiten in de Nederlandse rechtspraktijk

Datum
dinsdag 26 juni 2018
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Deze cursus heeft tot doel praktijkbeoefenaren in een kort tijdsbestek in te leiden in het thema Internationale Immuniteiten in de Nederlandse rechtspraktijk. De doorwerking van internationaalrechtelijke beginselen van staatsimmuniteit en diplomatieke immuniteit in de Nederlandse rechtsorde wordt besproken aan de hand van concrete zaken, zoals het beslag op het jacht Ebony Shine van de vice-president van Equatoriaal Guinea en de uitzetting van de Turkse minister van Familiezaken. Er is aandacht voor de toepassing van het nieuwe Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen door de Hoge Raad bij  conservatoir en executoriaal beslag – denk aan beslaglegging op commerciële schepen en vliegtuigen in eigendom van een buitenlandse staat. Maar ook immuniteiten  van personen en gebouwen, en internationale organisaties, komen aan bod, bijvoorbeeld immuniteit van diplomaten bij verkeersovertredingen en immuniteit van internationale organisaties bij arbeidszaken.  Na afloop heeft u een goed overzicht van de immuniteiten die in de Nederlandse rechtszaal aan de orde kunnen komen en bent u op de hoogte van de meest recente uitspraken.

Actualiteiten - Internationale Immuniteiten in de Nederlandse rechtspraktijk

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.