Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Paddenstoelen, eeuwig draaiende motoren en giganten in het geniep

Datum
woensdag 16 mei 2018
Tijd
Serie
Over geheimen in de democratie
Locatie
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
202

Het bediscussiëren van zoiets geheims, onzichtbaars en ongrijpbaars als het werk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten blijkt steeds weer buitengewoon ingewikkeld. Discussanten in de politieke arena of het maatschappelijke debat drukken hun standpunten en argumenten dan ook vaak uit door over iets anders te spreken – iets wat niet geheim en wel zicht- en grijpbaar is. Discussies over inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden dan ook vaak gevoerd in metaforen: een ‘staat in de staat’, ‘James Bonds op klompen’ of een ‘gigant in het geniep’. Dit college richt zich daarom op het metafoorgebruik ten aanzien van veiligheidsdiensten in het Nederlandse politieke en maatschappelijke debat, vanaf hun oprichting tot het heden. Deze voorbeelden worden gebruikt om de rol en functie van metaforen ten aanzien van geheimen in de democratie te bespreken.

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.