Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Grand tour naar het noorden

Datum
dinsdag 1 mei 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

In het proefschrift Grand Tour naar het Noorden worden de relaties tussen de Nederlandse en de Noordelijke architectuur onderzocht in de periode 1890-1965 en in een vergelijkend perspectief geplaatst. Het uitgangspunt van dit onderzoek is de geringe aandacht die in de handboeken over de Nederlandse architectuur wordt besteed aan de relaties met Scandinavië. Doel van het onderzoek is uitspraken te kunnen doen over het belang van de wederzijdse relaties voor de architectuurgeschiedenis van Nederland en die van Scandinavië en Finland. Om tot een genuanceerd oordeel over deze betrekkingen te kunnen komen zijn ook de relaties tussen Noordelijke bouwkunst en de Britse en Duitse architectuur onderzocht.

Promotor

  • Prof.dr. C.A. van Eck

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.