Universiteit Leiden

nl en

Festival

Faculteitssymposium Geesteswetenschappen: The Myth of High and Low Culture

Datum
5 april 2018
Tijd
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden

Voor wie

Alle studenten, medewerkers en alumni van de faculteit zijn van harte welkom op dit symposium.

Aanmelden

Meer informatie over aanmelden volgt binnenkort.

The Myth of High and Low Culture

Koning Willem Alexander doet een dab. Bill Nye vertelt zijn publiek over wetenschappelijke fenomenen in zijn tv-programma Bill Nye the Science Guy. Banksy levert met zijn graffiti commentaar op onze hedendaagse cultuur.  Disney laat zich door de Oude Grieken inspireren om de geanimeerde kinderfilm Hercules te creëren. Op allerlei manieren is er dagelijks te zien hoe de zogenaamde “high” en “low” - of popular - culture elkaar raken en in elkaar overlopen. Hoe en waarom zijn deze culturele concepten ontstaan? Wat houdt het onderscheid tussen de twee in, en in hoeverre is dit terug te zien in de maatschappij? Wat voor een effect hebben ze op het dagelijks leven en de continuïteit van een klasse gerichte maatschappij? In hoeverre wordt de academische wereld beïnvloed door zogenaamde high en low culture? Op 5 april gaan we deze (en nog veel meer) vragen op de Faculteit Geesteswetenschappen bespreken aan de hand van lezingen en discussies.

Traditioneel is er een enorme kloof tussen hoge en lage cultuur, tussen de patriciërs en de plebejers, tussen de aristocratie en het ‘gewone volk’. Deze kloof bestaat niet alleen uit een politiek machtsverschil, maar vindt ook op cultureel vlak uiting in het geloof dat cultuuruitingen uit de hoge cultuur superieur zijn aan die van de lage cultuur. Noties van kunst en beschaving sluiten vrijwel naadloos aan bij de idealen van de hogere klassen, waardoor niet alleen via politiek, maar ook via cultuur deze (kunstmatige) kloof en hun machtsverhoudingen in stand werden houden. De werelden van kunst en wetenschap waren lange tijd ondoordringbare, institutionele bolwerken waar slechts een geringe elite toegang toe kon krijgen.

Maar is er geen sprake van een toenemende vervaging van de grens tussen de high en low culture? Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog spreekt men wel van het ontstaan van een jeugdcultuur met de daarmee gepaard gaande opkomst van “culturele omnivoren.” Tussen een museumbezoek en het bijwonen van een popconcert wordt nog maar weinig onderscheid gemaakt, zo redeneren sommige onderzoekers. Mocht een dergelijke cultuurrelativistische tendens zich manifesteren in onze huidige samenleving, welke consequenties zou deze dan met zich meebrengen? Een toenemende toegankelijkheid van voorheen van elkaar verschillende culturele instellingen? En welke rol speelt het scharnierjaar 1965, gepaard met een toenemende globalisering, in het proces van cultuurvermenging?

Het lijkt overduidelijk dat de low culture alle hoeken en gaten van de high culture binnendringt om deze te verdrijven. Ook de elite maakt ter communicatie immers veelvuldig gebruik van bepaalde muziek en vormgeving die in eerste instantie aan de popcultuur zouden kunnen worden toegeschreven. Tot slot de belangrijkste vraag: hoe verhoudt de wetenschap zich tot het zojuist genoemde veronderstelde cultuurrelativisme?