Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Symposium: Geheime diensten en de democratische rechtsstaat

Datum
dinsdag 20 maart 2018
Tijd
Locatie
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
Spaanse Trappen

Op 20 maart aanstaande wordt in Den Haag een minisymposium gehouden rond de verschijning van een themanummer van het tijdschrift Justitiële Verkenningen (JV) over Geheime diensten en de democratische rechtsstaat. Het themanummer is totstandgekomen in samenwerking met Constant Hijzen van het Institute of Security and Global Affairs, die als gastredacteur optreedt.

'de sleepwet'

De bijeenkomst vindt plaats aan de vooravond van het raadgevend referendum op 21 maart over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ook wel ‘de sleepwet’ genoemd). In het publieke debat zijn tot nu toe vooral twee elementen uit die veelomvattende wet gelicht: ten eerste de bevoegdheid tot ‘ongericht tappen’, oftewel het onderscheppen van communicatieverkeer dat via glasvezelkabels loopt, en ten tweede de gevolgen van de inzet van dit middel voor de privacy van burgers. De nieuwe wet regelt echter nog nog veel meer. Denk aan het toezicht, de precieze taken en verplichtingen die de diensten krijgen opgelegd en de internationale samenwerking.

Doel

Het doel van dit symposium is om ook de achter- en onderliggende vraagstukken te belichten en daarover te discussiëren. De centrale vraag luidt wat er in het huidige tijdsgewricht realistisch verwacht mag worden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Programma

16.00 uur: Inloop

16.15 uur: Korte inleiding op het themanummer van Justitiële Verkenningen

16.25 uur: Voordracht Pieter Bindt (o.a. voormalig hoofd van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst): Wat staat er op het spel met de Wiv 2017?

16.50 uur: Voordracht Quirine Eijkman (auteur JV, ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens en lector Toegang tot het Recht bij de Hogeschool Utrecht ): De nieuwe Wiv getoetst aan de mensenrechten

17.10 uur: Panel van auteurs die een bijdrage leverden aan het themanummer debatteert onderling en met het publiek.

17.45 uur: Borrel

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.