Universiteit Leiden

nl en

Studievoorlichting | Markt

Stagemarkt Faculteit Governance and Global Affairs

Datum
dinsdag 6 maart 2018
Tijd
Locatie
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
Inspiration Lab op de 2e verdieping

Wil je je oriënteren op een stage? Wil je meer weten over de mogelijkheden, ervaringen horen en alvast handige contacten opdoen? Meld je dan snel aan voor de stagemarkt op 6 maart!

Tijdens de stagemarkt kun je binnen de openingstijden langs diverse kraampjes lopen waarin stageorganisaties, oud-stagiairs en andere handige organisaties zullen plaatsnemen. Op deze pagina kan je de lijst vinden van organisaties die (onder voorbehoud) komen. Deze markt is bedoeld als netwerkbijeenkomst, er zullen daarom geen presentaties plaatsvinden.

Alle studenten van de Faculteit Governance and Global Affairs zijn welkom en de toegang is gratis. Wel vragen we of je je van te voren kunt aanmelden voor dit evenement. Aanmelden kan tot 4 maart 2018.

Aanwezige stagiairs

Er zullen oud-stagiairs aanwezig zijn van: Hague Corporate Affairs, Gemeente Rotterdam, LAPAS en Gemeente Amsterdam.

Organisaties (onder voorbehoud)

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Onze wettelijke taak is het controleren van de inkomsten en uitgaven van het Rijk. Hierover rapporteren wij één keer per jaar aan het parlement op Verantwoordingsdag (derde woensdag in mei). Op basis van ons oordeel kan het parlement besluiten of zij decharge verlenen aan het kabinet. Daarnaast rapporteren we afzonderlijke onderzoeken aan het parlement zodat Kamerleden kunnen bepalen of het beleid van een minister doeltreffend is.

 • Website: www.rekenkamer.nl
 • Internships for international students: NO
 • Examples internships: Stagiaires lopen/werken mee bij een onderzoek.

Den Haag is een unieke stad: veelvormig, internationaal en als enige grote stad gelegen aan zee. Daar zijn we trots op. Tegelijk hebben we de verantwoordelijkheid voor het leven en welzijn van 500.000 inwoners. Voor de leefbaarheid van een stad waar mensen met 180 verschillende nationaliteiten wonen, werken en verblijven. Dat vraagt om een open blik, initiatief en de wil om echt het verschil te maken. Werken in en voor Den Haag is mooi werk. Voor iedereen.

 • Internships for international students: NO
 • Examples internships: N/A

De FIU-Nederland is op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de organisatie waar diverse meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Met haar analyses van gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU-Nederland transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat transacties verdacht zijn verklaard door het hoofd van de FIU-Nederland worden deze ter beschikking gesteld aan diverse handhavings- en opsporingsdiensten.

 • Internships for international students: NO
 • Examples internships: Onderzoeken  inzake witwaswetgeving, Onderzoeken samenwerkingsverbanden FIU-Nederland, Onderzoeken  Impact Cryptocurrency

Onderzoeken Visie FIU-Nederland 2018-2025

De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van Nederland en het Caribisch gedeelte van Koninkrijk der Nederlanden. Wereldwijd wordt de Marechaussee ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van Koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland en het Caribisch gebied tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld.

De Marechaussee heeft drie hoofdtaken:

1. Grenspolitietaken,

2. Bewaken en beveiligen,

3. Internationale en politietaken.

 

Website:

Internships for international students: NO

Examples internships: zie stagebank

The Oxfam Novib Academy aims at giving students worldwide the opportunity to contribute to improving the quality of our programmes by offering research internships in our programme and campaign teams. We offer an inspiring workplace to students in which they can develop themselves professionally and personally while contributing with fresh ideas and perspectives. By bridging the gap between academia and practice, we realize including rigorous and independent research is a coherent part of our work to meet our ambitions towards being a transparent, evidence-based and learning organisation.

 • Internships for international students: YES
 • Examples internships: Currently, Oxfam Novib has employed interns in the following area:
 • Conflict and Fragility Internship
 • Private sector & food value chains campaigning
 • Indigenous and Community Land Rights Now Campaign
 • Communication and influencing to work on Youth and Employment
 • Public communication
 • Quantitative research – Impact Measurement and Knowledge
 • Youth Employment research
 • Fair Taxes
 • Gender and Justice

Funding Circle is 's werelds grootste online marktplaats voor zakelijke leningen, buiten China. We veranderen structureel de manier waarop geld geleend en uitgeleend wordt. We helpen het MKB om te groeien, creëren duizenden banen en veranderen het leven van ondernemers. Tegelijk zorgen we dat investeerders een eerlijk rendement kunnen behalen en hun geld direct kunnen laten werken in het MKB.

 • Website: https://www.fundingcircle.nl  
 • Internships for international students: NO
 • Examples internships: Aan de strategie-/ business operations kant bijvoorbeeld  onderzoeksprojecten waaronder marktverkenningen (dataverzameling + analyse). Hieronder valt ook het managen van aanvragen bij (semi-) overheidsinstellingen. Daarnaast zijn meewerkstages op sales, marketing, content, investor accounts en risicoanalyse mogelijk.

Private Banking tak van ABN AMRO. 100 stageplaatsen per half jaar. HBO en WO studenten zijn welkom. 22 kantoren en 2 hoofdkantoorlocaties.  Foppingadreef en Gustav Mahlerlaan.

Examples internships: zie website

Integrand streeft ernaar om het meest professionele studentennetwerk van Nederland te zijn. Dit bereiken wij door op een persoonlijke en toegankelijke wijze ambities van academische studenten en bedrijven met elkaar te verbinden. Wij stimuleren studenten door verschillende mogelijkheden te bieden om zichzelf te ontwikkelen ter voorbereiding op hun carrière.

 • Website: https://www.integrand.nl/
 • Internships for international students: YES
 • Examples internships: KAO Group – Marketing Stage Guhl & Bioré, Houthoff – Rechtenstage, SMO – Stage Social Entrepreneurship & Business Development, Amstelworks – Accountmanager new business

Recruitment agency dat trainingen, stages & banen biedt aan voornamelijk studenten en ze begeleidt in het proces om young professionals te worden.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Justitie en Veiligheid kan en mag doen. Recht raakt mensen.

Accenture solves our clients' toughest challenges by providing unmatched services in strategy, consulting, digital, technology and operations. We partner with more than three-quarters of the Fortune Global 500, driving innovation to improve the way the world works and lives. With expertise across more than 40 industries and all business functions, we deliver transformational outcomes for a demanding new digital world.

 • Website: www.accenture.com
 • Internships for international students: YES
 • Examples internships: Blockchain Security, Privacy, Cyber Resilience, Data Analytics in Security

SOLS 24/7 is een internationale, humanitaire organisatie met ons hoofdkantoor gevestigd in Kuala Lumpur, Maleisië. Wij zijn actief in vier sectoren: educatie, technologie, solar energy, mental health. Onze kernactiviteiten richten zich op het ondersteunen van arme en achtergestelde gemeenschappen middels non-formeel onderwijs en sociale projecten, met name op het gebied van Engels, digitale vaardigheden, en persoonlijke ontwikkeling. Wij hebben meer dan 300,000 studenten getraind in Zuidoost-Azië sinds 2000. Recentlijk hebben wij ook internationale branches geopend in Nederland, Indonesië en de Verenigde Staten. SOLS 24/7 Nederland is onze regionale kantoor voor Europa en is geaccrediteerd als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

 • Internships for international students: YES
 • Examples internships: communicatie; management; marketing; digital marketing; monitoring & evaluation; education & training; English & IT development; software development; human resources; mental health.

Een Public Affairs kantoor in Den Haag. Op dit kantoor wordt communicatie gecombineerd met public affairs.

 • Internships for international students: NO
 • Examples internships: Monitoren, memo’s schrijven, onderzoek doen naar relevanten informatie, vergaderingen kijken van de Tweede Kamer en nog veel meer.

Wij zijn de belangenvereniging voor gemeenteraadsleden. Wij ondersteunen raadsleden met opleidingsprogramma’s en faciliteren kennisinteractie. Daarnaast doen wij onderzoek naar het ambt en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Ten slotte onderhouden wij de contacten met het ministerie over de positie van raadsleden.

 • Website: www.raadsleden.nl
 • Internships for international students: NO
 • Examples internships: Het doen van onderzoek naar de werkdruk die raadsleden ervaren; Het inhoudelijk organiseren van een reeks bijeenkomsten voor raadsleden op een specifiek thema (bijv. integriteit)

Considerati is het juridisch en public affairs adviesbureau voor de digitale wereld. Grote en groeiende technologie- en datagedreven organisaties vertrouwen op onze expertise en klantgerichte oplossingen. Van juridisch advies op het gebied van privacy, databescherming en cyber security tot public affairs advies voor het versterken van maatschappelijk draagvlak voor hun dienstverlening.

 • Internships for international students: NO
 • Examples internships: Monitoren van politiek en media, uitvoeren van stakeholderanalyses, ondersteunen van consultants op uiteenlopende projecten en veel meer.

Projectmanagement organisatie ter versterking van het lokaal en democratisch bestuur, wereldwijd. We zijn een dochteronderneming van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). We werken over de gehele wereld en sturen de projecten aan vanuit ons hoofdkantoor in Den Haag

 • Website: www.vng-international.nl/nederlands
 • Internships for international students: NO
 • Examples internships: Gedurende het jaar hebben op 2 momenten plek voor 3 stagiairs die een meewerkstage lopen bij ons. Daarbij zijn ze betrokken bij diverse projecten, studiebezoeken, acquisitie etc. Zie ingesloten stageomschrijving voor een meer compleet  beeld. 

Aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.