Universiteit Leiden

nl en

Debat

LHBTI-verkiezingsdebat

Datum
zaterdag 10 maart 2018
Tijd
Toelichting
Alle Leidenaren zijn welkom. Gratis toegang, aanmelden is niet nodig.
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
0.19 (oude LAKtheater)

In dit verkiezingsdebat voor alle Leidenaren voelen Chris de Waard en Marleen Hogendoorn Leidse politici aan de tand over diversiteit en inclusiviteit in de stad Leiden. Aan de orde komen onder andere:

  • (sociale) veiligheid van LHBTI’s in Leiden
  • onderwijs in seksuele- en genderdiversiteit van basis- tot universitair onderwijs
  • zorg voor roze ouderen
  • inclusiviteit in de sport
  • budget voor integraal LHBTI-beleid
  • de voortrekkersrol van de gemeente op gebied van LHBTI-beleid
  • (arbeids)disciriminatie van transgenders

Het streven is om na afloop van het debat een Regenboogstembusakkoord te laten ondertekenen door zoveel mogelijk politieke partijen. Daarna is er een borrel in bar De Kroon, Langegracht 65, om na te praten over de uitkomsten van het debat.

Organisatie

Het debat wordt georganiseerd door het LGBT+ Network van de Universiteit Leiden i.o. samen met het Pride Gilde van de Leidse studentenvereniging A.S.V. Prometheus en COC Leiden.

Over het LGBT+ Network

Het LGBT+ Network in oprichting is het platform voor alle lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse en queer medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden. We werken hierbij nauw samen met LU Pride, een organisatie die zich richt op LGBT-studenten. Iedereen die zich betrokken voelt bij de universiteit, is welkom bij onze activiteiten. Het LGBT+ Network i.o. heeft een klankbordfunctie en is een adviesorgaan voor het Diversity Office. Het LGBT+ Network is opgericht om de zichtbaarheid van de LGBT gemeenschap binnen de Universiteit Leiden te vergroten en inclusiviteit te bevorderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.