Universiteit Leiden

nl en

Debat

Actualiteitencollege Sleepwetreferendum

Datum
vrijdag 16 maart 2018
Tijd
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
A1.44

Op vrijdag 16 maart 2018 organiseren eLaw@Leiden en de eLaw-alumnivereniging op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een actualiteitencollege over het zogenoemde Sleepwetreferendum.

Dit college geeft achtergrondinformatie over de nieuwe Wet, de nieuwe Wiv op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. In de Wiv 2017 zijn de bevoegdheden vastgelegd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben al ingestemd met een vernieuwing van de Wiv, die in 2018 in werking moet treden. Door het behalen van de daartoe benodigde drempel vindt op 21 maart 2018, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, ook een raadgevend referendum plaats, het zogenaamde Sleepwetreferendum.

Omdat we met het oog op het referendum verwachten dat er behalve eLaw-gerelateerden meer studenten en medewerkers geïnteresseerd zullen zijn, hebben we de Lorentzzaal gereserveerd op vrijdag 16 maart en vindt het actualiteitencollege daar plaats van 17:00 (klokke) tot uiterlijk 18:45 uur.

Het programma is als volgt:

1. dr. Jan-Jaap Oerlemans – Algemene inleiding: Informatietechnologie en de Wiv 2017. De Wiv 2017: een technologisch gedreven wet (15 min)
Jan-Jaap Oerlemans is onderzoeker Cyber Security.

2. Ronald Prins – De Wiv 2017 vanuit technisch perspectief 2017 (10 min)
Ronald Prins is oud-directeur/oprichter van Fox-IT. Hij is deskundig lid van de toetsingscommissie van de nieuwe Wiv 2017, daartoe voorgedragen door de Tweede Kamer.

3. Prof. Gerrit-Jan Zwenne - Recht op privacy en de Wiv 2017 (10 min)
Gerrit-Jan Zwenne is hoogleraar recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden en verbonden aan eLaw@Leiden, het onderzoekscentrum voor recht en digitale technologie. Daarnaast hij advocaat bij Brinkhof N.V. te Amsterdam.

4. Ton Siedsma - het belang van digitale grondrechten en de Wiv 2017 (10 min)
Ton Siedsma is onderzoeker bij Bits of Freedom. Hij zet zich in voor een betere controle op overheidshandelen en wil zorgen dat er geen inbreuk wordt gemaakt op onze digitale grondrechten, tenzij daar hele goede redenen voor zijn.

5. Beantwoorden vragen en paneldiscussie o.l.v. dr. Bart Schermer tot uiterlijk 18.45 uur
Bart Schermer is als universitair hoofddocent verbonden aan eLaw@Leiden, het onderzoekscentrum voor recht en digitale technologie en Partner en mede-oprichter van Considerati.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.