Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Studiemiddag Leidse opera

Datum
donderdag 22 maart 2018
Tijd
Locatie
Universiteitsbibliotheek
Witte Singel 26-27
2311 BG Leiden
Zaal
Noordhal

Recent heeft Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) voor de collectie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een handschrift uit 1787 verworven met daarin de tekst van een nog onbekende opera. Het beschrijft de strijd tussen de prinsgezinden (orangisten) en de staatsgezinden (patriotten) in de Republiek en specifiek het Oranjeoproer in Leiden in 1784.

Op 22 maart worden fragmenten van de opera, getiteld De Vrijheijdt, uitgevoerd door studenten van Collegium Musicum, afgewisseld met lezingen door Mart van Duijn, die het handschrift verwierf voor de UBL, Olga van Marion, die de historische situatie zal schetsen van het Oranjeoproer in Leiden in 1784 en Julia Duijvekam, die dieper zal ingaan op de inhoud van de opera.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.