Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Not another book on Verb Raising

  • L.D.H. Hendriks
Datum
woensdag 7 februari 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Not another book on Verb Raising

In een Nederlandse bijzin, zoals het stuk zin hierna vanaf 'dat', staan alle werkwoorden achteraan: 'Ik vind dat Jan de wagen voor drie uur moet hebben gemaakt.' De volgorde van die drie werkwoorden varieert per dialect, in het noorden van het Nederlandse taalgebied vinden we 'gemaakt hebben moet', in het zuiden vinden we 'moet gemaakt hebben' en in het midden 'moet hebben gemaakt' en 'gemaakt moet hebben'. De overige twee denkbare volgordes, 'hebben gemaakt moet' en 'hebben moet gemaakt', komen niet voor. Als je niet-dialect sprekers vraagt deze zes logisch mogelijke volgordes te rangschikken van goed naar slecht, een nieuwe methode van onderzoek, geven ze allemaal dezelfde rangschikking. In dit proefschrift wordt uit deze rangschikking en uit de geografische verspreiding van de verschillende volgordes een cognitief model afgeleid, een grammatica, die kan verklaren waarom twee van de volgordes voor niemand mogelijk zijn en de vier andere volgordes wel, waarom niet-dialectsprekers tot een gelijke rangschikking komen, en hoe deze woordvolgorde-variatie samenhangt met een ander grammaticaal verschijnsel, de mogelijkheid in zuidelijke dialecten om tussen de werkwoorden aan het eind van de zin iets niet-werkwoordelijks te zetten, zoals 'goed' in de zin 'Ik vind dat hij moet goed opletten'. Het proefschrift laat zien dat 'goed' in deze zin dezelfde grammaticale status heeft als 'gemaakt' in de reeks 'moet gemaakt hebben', een nieuw resultaat. Naast de rangschikkingstaak is in dit proefschrift de combinatie van dialectologische en formeel-theoretische benaderingen van taalvariatie een belangrijke methodologische vernieuwing.

Promotoren

  • Prof.dr. L.C.J. Barbiers
  • Prof.dr. H.J. Bennis

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.