Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Minisymposium Spiritualiteit en Kunst

Datum
vrijdag 2 februari 2018
Tijd
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
003

De Leidse werkgroep Filosofie en Spiritualiteit organiseert minisymposium:

Afbeeldingsresultaat voor mondriaan
 
Spiritualiteit en Kunst
 
13:30

 Inloop en opening door dagvoorzitter

13:45

Stilte en Muziek - Antoon Van den Braembussche

In deze lezing wordt allereerst betoogd dat muziek en stilte innig met elkaar zijn verweven. Bij John Cage leidt dit tot een opheffen van de grenzen tussen muziek en omgevingslawaai. De Finse componist Arvo Pärt daarentegen exploreert de stilte in de muziek zelf. Elke noot is vervuld van stilte en draagt de stilte als een metgezel met zich mee. Het is hier dat muziek een ongewoon huwelijk aangaat met de mystieke ervaring en bij uitstek het onuitsprekelijke belichaamt.
 
Prof. dr. Antoon Van den Braembussche doceerde kunstfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn bekendste wijsgerig boek is Denken over Kunst, waarvan 20.000 exemplaren verschenen. Recent verscheen bij uitgeverij EPO De stilte en het onuitsprekelijke. Over beeldcultuur, kunst en mystiek. Naast filosofie heeft Van den Braembussche ook een passie voor poëzie. Het publiceerde een zestal dichtbundels. De meest recente bundel is Het uur vande wolf (Uitgeverij P., 2013). 
14:30

Vragen en antwoorden

14:45

Pauze

15:15

Mondriaan als filosoof - Jan Bor

Piet Mondriaan heeft tot het einde van zijn leven ook teksten geschreven. Daarin zet hij in filosofische taal uiteen dat zijn beeldende werk een uitdrukking is van zijn visie op de werkelijkheid. In die zin is hij, zowel beeldend als schrijvend, filosoof. Jan Bor laat zien dat Mondriaans werk oosterse invloeden heeft ondergaan. Daarin heeft de theosofie een rol gespeeld. Maar Mondriaan was te oorspronkelijk om zich door welke leer dan ook te laten beknotten. Hij was een onafhankelijk schilder en een onafhankelijk denker. Zijn werk toont een dimensie die geen leer of theorie kan omvatten.
 
Dr.Jan Bor is filosoof. Hij was medeauteur van DeVerbeelding van het denken, waarvan meer dan 100.000 exemplaren zijn verkocht. Daarnaast schreef hij Filosofie in eennotendop, en Een (nieuwe)geschiedenis van de filosofie. In 2002 verscheen van zijn hand Wat is wijsheid?
 
16:00

Vragen en Antwoorden

16:15

Dialoog tussen beide sprekers en de zaal

16:45

Afronding en voortzetting van de dialoog in het café

 

De LEIDSE WERKGROEP FILOSOFIE&  SPIRITUALITEIT
wil door middel van mini-symposia de relatie tussen spiritualiteit en academische filosofie verkennen in een dialoog tussen universiteit en samenleving.
dr. Gerard Visser, prof. em. dr. Hans Gerding, dr. Angela Roothaan, dr. Rico Sneller, drs. Barbara Zwaan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.