Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Harnessing placebo effects by targeting expectancies

Datum
woensdag 7 februari 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Korte samenvatting

Placebo-effecten zijn gezondheidsverbeteringen, bijvoorbeeld pijnvermindering, die optreden door een inactieve behandeling. Deze effecten worden doorgaans toegeschreven aan iemands verwachtingen over de geneeskrachtige werking van de placebo. 
Het literatuur- en experimenteel onderzoek in dit proefschrift toont dat verwachtingen, en daarmee placebo-effecten, opgewekt kunnen worden via verbale suggestie, conditionering en mentale verbeelding. Vooral verbale suggestie lijkt pijnbehandelingen te verbeteren bij pati├źnten. We vonden voor het eerst dat mentale verbeelding van verminderde pijn daadwerkelijke pijnvermindering kan veroorzaken door de effecten op pijnverwachtingen. Daarnaast zagen we dat verwachtingen over de effectiviteit van medicijnen ook afhangen van de toedieningsvorm en de behandelde klacht. 
Deze bevindingen suggereren dat het benutten van placebo-effecten via verwachtingsinterventies veelbelovend is voor het verbeteren van de reguliere behandeling van lichamelijke klachten.

Promotoren

  • Prof.dr. A.W.M. Evers
  • Prof.dr. M.L. Peters

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.